Eurokalmatron B-WG wodoodporne, mrozoodporne naprawcze oraz na pierwszy montaż, wzmacniające technologia uszczelnień napraw betonu i cegły

Materiał do napraw i osuszania w formie koncentratu stosowany w trudnych sytuacjach technicznych.


Euroklamatron B-WG

 • materiał do napraw i osuszania konstrukcji ze starego betonu i murów ceglanych
 • zwiększa wytrzymałość betonu na rozciąganie, 
 • zwiększa nieprzepuszczalność betonu,
 • zwiększa odporność betonu na korozję w agresywnym chemicznie środowisku
 • wykonywania pokryć hydroizolacyjnych,
 • łatania szczelin,
 • odnawiania spękanego betonu


 • wykonywania pokryć hydroizolacyjnych (np. dachy)
 • wykonywania powierzchni hydroizolacyjnych (np. ściany piwnic)
 • osuszanie zawilgoconych murów i fundamentów

Zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji betonowych w oczyszczalniach ścieków:

 • Studzienki zbiorniki pompowni ścieków
 • wykonywania pokryć ochronnych (np. przed środkami żrącymi)
 • Studzienka odpowietrzająca 
 • Komory rozdziału ścieków
 • Zbiorniki osadu nadmiernego
 • Zbiornik komory pomiarowej
 • Studzienki zbiorcze ścieków oczyszczonych
 • Stacje odwadniania higienizacji osadu
 • Studzienki odwodnieniowe 
 • Grawitacyjny zbiornik osadu nadmiernego
 • Zbiorniki retencyjne 
 • Komory osadu czynnego

Tagi