Urządzenia do ciągłego opomiarowania wody, sterowanie progowe

Dodano 01-04-2012 przez Jacek Gąsiorowski

Pomiar parametrów wody on-line to możliwość odczytu i sterowania urządzeniami uzdatniania wody. Poprzez możliwość zadanych progów opomiarowania wody na dany związek w wodzie jesteśmy w stanie kontrolować wodę pitną, technologiczną, grzewczą, chłodniczą itp.

Urządzenie Testomat 2000 posiada szerokie spektrum najważniejszych oznaczeń parametrów wody, które zawsze podlegają opomiarowaniu i wykonuje się je metodą miareczkowania lub możemy zainstalować urządzenie mierzące zadany parametr. Rozwiązanie jest to bardzo skuteczne gdzie w grę wchodzi sterowanie stacjami uzdatniania wody, uzdatnianie preparatami inhibitory korozji, czy też sterowanie mieszaczami wody dla zadanej np. twardości aby utrzymywać normy wody pitnej czy procesowej.Więcej o urządzeniach w podrozdziale urządzenia do pomiaru wody link  

 

 

 

 

Jak poradzić sobie z twardą wodą proponujemy 2 rozwiązania:
Technologia uzdatniania wody urządzeniem Vulcan
lub Stacja Zmiękczania Wody na Jonitach

Tagi