Dezynfekcja wody na lampach UV AM wodociąg publiczny

Technologia uzdatniania wody w wodociągach publicznych na lampach UV serii WG-AM niskociśnieniowych a średniociśnieniowych.


Technologia uzdatniania wody w wodociągach publicznych na lampach UV serii WG-AM niskociśnieniowych i średniociśnieniowych.
W dobie obecnej wiele wodociągów boryka się z problemem bakteriologicznym na ujęciach wody pobieranych bezpośrednio z rzek.
Rzeki są nośnikiem wszystkiego co żyje, bakterie zbierane są podczas opadów z gór, pól, łąk które to są regularnie zanieczyszczane. Istnieje wiele technologii dezynfekcji wody ale najbardziej skuteczną  są lampy UV które nie ingerują w dalszy proces uzdatniania wody.

W danym artykule będziemy omawiać w skrócie technologię dezynfekcji na lampach UV niskociśnieniowych i średniociśnieniowych.

Podczas kiedy już wprowadzimy technologię dezynfekcji na lampach UV nie należy zapominać o zabezpieczeniu wody kiedy jest transportowana poprzez kilometry sieci wodociągowych do odbiorcy końcowego.
Woda powinna spełniać normy wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

 

Na skuteczność przeprowadzania dezynfekcji wody poprzez lampy UV pobieranej z rzek składa się cała technologia uzdatniania wody:
1.Czerpnia pozyskiwanie wody z rzeki
2 Przygotowanie wody wstępne sedymentacja na stawach lub dużych zbiornikach wodnych
3 Koagulacja wytrącenie zawiesin powstających w procesie chemicznym
4 Sedymentacja filtry pośpieszne na złożach kwarcowych-piaskowych lub innych. W ostatnim czasie w technologii filtracji pośpiesznej
   zaczęto stosować złoże pt.”TURBIDEX” na którym osiąga się stopień filtracji 3-5 mikron.
5 Dezynfekcja chlorem, dwutlenkiem-chloru itp. zabezpieczenie wody na instalacji tłocznej do miasta

Dla lepszego osiągnięcia skuteczności promieni UV wymagany jest jak najniższy współczynnik NTU im niższy tym lepszy efekt uzyskamy poprzez promienniki UV.

Od wielu lat nasza firma współpracuje z koncernem Philips który jest dostawcą najwyższej jakości żarników niskociśnieniowych a zarazem najbardziej ekonomicznych pod względem energetycznym jak i cenowym. Wykorzystywane żarniki UV Philipsa pomagają wprowadzać na rynek Polski nowoczesne i niedrogie rozwiązania w dziedzinie uzdatniania wody stosowanych przez firmę WIGO GĄSIOROWSKI.

Istotą doboru lamp UV jak wspominaliśmy jest przede wszystkim przyczyna czyli bakterie z którymi mamy odczynienia jak i przepływ wody.
Bakterie dzielą się na wiele grup a każda z nich wymaga odpowiedniej dawki J/m2. Wstępnie przybliża nam to tabela przepływu zobacz.

Jak giną bakteria i wirusy w komorze lampy UV.
Aby zobrazować to zjawisko zwykłemu Kowalskiemu wygląda to tak.
Im wolniej będzie bakteria przepływać przez komorę UV tym mocniej będzie napromieniowana, wówczas zatrzyma się proces metaboliczny powodując śmierć bakteriom i wirusom.

Przy doborze lampy UV jeżeli będzie źle skonfigurowana i przepływ będzie nieprawidłowo dobrany może okazać się że dana grupa bakterii i wirusów nie zostanie do końca zredukowana do poziomu bezpieczeństwa jakie stawia ustawodawca.

Przy doborze lamp VU nie ma miejsca na jakiekolwiek pomyłki ponieważ dla przepływów jakie uzyskują większe miasta zakup dezynfekcji wiąże się z dużymi wydatkami dlatego też należy skorzystać z porady fachowca i laboratoriów przy stacjach uzdatniania wody które na co dzień badają zawartość bakterii po systemach UV. 
Wielu naszych klientów pomaga nam w sposób praktyczny jak się to odbywa. Przekazują nam wiedzę jaką pozyskują w praktyce, my zakładamy im lampy w bardzo korzystnej cenie a oni dzielą się z nami wynikami laboratoryjnymi co do skuteczności działania lamp UV na różne bakterie i wirusy. W taki sposób jesteśmy mądrzejsi i do tematu doboru lamp nie podchodzimy w sposób doboru przepływu hydraulicznego ale korzystamy z wiedzy wieloletniej jaką pozyskaliśmy na obiektach u naszych klientów.Klient końcowy, przedsiębiorstwo lub zakłady wodociągowe bazują na wiedzy osób które przychodzą do nich i oferują różnego rodzaju lampy UV. W Polsce wygrywa najniższa cena ale jak już się o tym przekonały niektóre firmy że pod przykrywką niskiej ceny ukryte są koszty serwisowe, energetyczne (które na niejednym obiekcie spowodowały wyłączenie lamp z eksploatacji ze względów finansowych) na którą każdy powinien zwrócić szczególną uwagę podejmując decyzję zakupu UV. Drugi bardzo ważny koszt to materiały eksploatacyjne, które podczas przetargu ceny podaje się niskie i gwarantuje cenę na poziomie 12 miesięcy a po tym okresie ceny żarników szybują w górę. Wiadomo że żarniki wymienia się co 12 tysięcy godzin więc rok na pewno wytrzymają, a z doświadczenia wiemy że nikt żarników nie kupuje na zapas. Jest to tzw. chwyt marketingowy o którym się przekonali niektórzy nabywcy taniego „ sprzętu ” . Trzecim kosztem to przyjazd samego serwisu za który liczą sobie wysokie kwoty.

Jeżeli jesteś tą osobą która szuka rozwiązania dezynfekcji wody na lampach UV to dobrze trafiłeś. Zapoznaj się z tym artykułem który pomoże Ci zdobyć więcej informacji z dziedziny dezynfekcji wody na promiennikach UV aby podczas wyboru oferenta mieć większą wiedzę techniczną.


ZASTOSOWANIE PROMIENI UV DO DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ NA WODOCIĄGACH

Zapewnienie wody pitnej dla odbiorców końcowych, jest podstawowym problemem każdego dostawcy który musi wyeliminować bakterie chorobotwórcze.
Badania przeprowadzone w USA stwierdzają, że około 13% wszystkich nowotworów może być wywołana skutkami chlorowania wody pitnej oraz produktami powstałymi po chemicznej dezynfekcji wody.  W efekcie rezygnacja z dezynfekcji chlorem znacznie zmniejsza szansę zachorowania. Stany Zjednoczone jako państwo przywiązujące duże znaczenie do zdrowia swoich obywateli wydało przepisy dotyczące dezynfekcji mikrobiologicznej i produktów po dezyenfekcyjnych – Long Term 2 Enhancent Surface Water Treatment Rule (LT2ESWTR), w celu kontroli mikrobiologicznej wody pitnej.
Zalecenia te wymagają minimalnej redukcji podstawowych mikroorganizmów oraz narzucają maksymalne zawartości substancji po dezenfekcyjnych.
Wyniki badań są efektem wielu milionów dolarów wyłożonych na badania dla instytutów naukowych w USA


Dezynfekcja wody pitnej ma zapewniać redukcję mikroorganizmów na minimalnym poziomie względem stanu przed dezynfekcją:

GIARDIA 
- min. 1000 razy
VIRUSY  
- min. 10 000 razy
CRYPTOSPORIDIUM 
- od 100 do 1000 razy

Maksymalne zawartości substancji toksycznych po dezynfekcji:

TRIHALOMETANY(TTHM) - maksimum 80mlg/l
KWAS HALOOCTOWY (HAA5) - maksimum 60mlg/l
BROMKI   
- maksimum 10mlg/l
CHLOR  
- maksimum 1000mlg/

Ostatnio duże problemy stwarza Cryptosporidium i zarodniki Clostridium perfringens (wytwarzające przetrwalniki), które są odporne na większość typowych dezynfekantów, podczas gdy ultrafiolet radzi sobie bardzo dobrze z tymi mikroorganizmami.
Dezynfekcja wody pitnej za pomocą ultrafioletu różni się znacznie od pozostałych metod. Podstawową zaleta tej metody jest dezynfekcja mikroorganizmów bez formowania szkodliwych produktów po dyzenfekcyjnych.
Zalecana obecnie dawka promieniowania UV to 400 J/m2. W większości przypadków jest to dawka wystarczająca. Nasze urządzenia maja podaną wydajność przy tej właśnie dawce. Podawanie wydajności urządzeń tego typu bez odniesienia do dawki promieniowania nie daje prawdziwej informacji o jego wydajności. Na przykład wydajność 1m3/godz. przy dawce 400J/m2 rośnie do 2,5m3/godz. przy dawce 160J/m2.

Przyjęcie dawki 400J/m2 powinno zapewnić minimalną redukcję następujących mikroorganizmów:

1. Giardia 
 - min.99,9%
2. Wirusów  
- min.99,99%
3. Cryptosporidium - min.99,9%
4. Legionella - min.99,9%


Poniższa tabela przedstawia wyniki laboratoryjne wymaganej minimalnej dawki służącej do osiągnięcia określonej redukcji mikroorganizmów w wodzie.

Tabela 1 – Badania laboratoryjne wymaganej dawki promieniowania do usunięcia mikroorganizmów.

PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCJI UV POMIĘDZY PROMIENNIKAMI AMALGAMATOWYMI TMA Philips, A ŚREDNIOCIŚNIENIOWYMI.

Stosowanie ultrafioletu pozwala zniszczyć bakterie do poziomu stawianego wodzie pitnej oraz skutecznie zredukować chloraminy. Długość fali emitowanej przez promienniki niskociśnieniowe wynosi 254 nm. Jest to długość najbardziej zbliżona do wartości w której występuje zjawisko największej skuteczności dezynfekcyjnej (zjawisko to występuje przy długości 260 nm).

Poniższe wykresy przedstawiają spektrum mocy promieniowania UV promienników TMA amalgamatowych i średniociśnieniowych przy identycznym poborze mocy.

Zjawiskiem niezwykle korzystnym podczas dezynfekcji ultrafioletem jest rozkład chloramin. Zmniejszenie zawartości chloramin znacznie zmniejsza nieprzyjemny zapach.
Redukcja chloramin sprzyja również zwiększeniu ilości wolnego chloru czego skutkiem jest zwiększenie skuteczności dezynfekcji. Promienniki amalgamatowe wykorzystywane przez firmę WIGO GĄSIOROWSKI dzięki wykorzystywaniu promieniowania o długości 254 nanometrów umożliwiają usuwanie mikroorganizmów ze znacznie większą skutecznością niż promienniki średniociśnieniowe.

W efekcie otrzymujemy krystalicznie czystą wodę.
Urządzenia średniociśnieniowe ze względu na możliwość zmiany składu chemicznego wody nie powinny być stosowane do uzdatniania wody pitnej. Urządzenia Średniociśnieniowe posiadają zakres długości promieniowania mieszczącym się od 200nm do 400nm. Przy długości fali poniżej 250nm istnieje możliwość wystąpienia zjawiska zamiany azotanów (NO3) na azotyny (NO2) 1*, które są szkodliwe dla zdrowia i uważane są za czynnik rakotwórczy.

*1  Najwyższe dopuszczalne stężenie azotynów w wodzie pitnej nie powinno przekraczać  0,1 mg/l
Firma WIGO GĄSIOROWSKI  & TMA  stosuje do dezynfekcji wody pitnej promienniki niskociśnieniowe amalgamatowe o trwałości eksploatacyjnej 12 000 godzin.

Zaletą promienników amalgamatowych jest natychmiastowy zapłon po wyłączeniu lub zaniku napięcia. Kolejną zaletą tych promienników jest ich niska temperatura pracy. Fakt ten wraz ze specjalnie dobraną średnicą rury kwarcowej zabezpiecza ją przed osadzaniem się depozytu wapniowo magnezowego tzw. kamienia.

W ostatnim półroczu mogliśmy na prośbę prezesa wodociągów przeprowadzić test osadzania się depozytu na osłonach kwarcowych i oto wyniki przy twardości 130 mg/l CaCO3.

Lampy o dużych przepływach wyposażone są w króćce przyłączeniowe do chemicznego czyszczenia osłon kwarcowych bez ich ściągania. W razie wystąpienia depozytu (co jeszcze nam się nie zdarzyło) istnieje taka możliwość podłączenia pompy cyrkulacyjnej do redukcji kamienia kwasem cytrynowym, cała procedura może odbywać się automatycznie.

Test został przeprowadzony na lampie UVAM20 z 20 palnikami każdy o mocy 130 Wat, osłona kwarcowa została zdemontowana, na kwarcu nie było żadnych zanieczyszczeń spowodowanych twardością wody.

Zdjęcie obok pokazuje osłonę kwarcową po 6 miesiącach ciągłej eksploatacji.
Podczas przeprowadzenia testów temperaturowych komory palników przy zamkniętych zasuwach (komora wypełniona wodą ) przez 5,5 godziny na pomiarze temperatura nie przekroczyła przy pełnym obciążeniu lampy UV 20-cia palników 48 °C.

Przy przepływie wody na otwartych zasuwach DN300 temperatura wody pozostawała w granicach ok 12 °C.

Sprawdzenie poprawności działania i braku zarastania osłon kwarcowych depozytem dokonaliśmy w obecności ok 80 osób które uczestniczyły w warsztatach dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody w Wadowicach

TEMPERATURA PRACY PALNIKÓW ŚREDNIOCIŚNIENIOWYCH
Promienniki średniociśnieniowe podczas pracy muszą mieć temperaturę banki pomiędzy 700-900 C. Oznacza to bardzo wysoką temperaturę  na powierzchni rury osłonowej i błyskawiczne powstawanie depozytu wapniowo-magnezowego. Urządzenia te muszą być wyposażone w układ czyszczenia rur osłonowych. Bez czyszczenia mechanicznego rury zostaną pokryte kamieniem w ciągu kilku godzin i promieniowanie przestanie działać. Kiedy osłona kwarcowa w lampach średniociśnieniowych nie jest czyszczona z automatu może dojść do wybuchu lampy wewnątrz komory co spowoduje dostanie się rtęci do uzdatnianej wody. 


Po okresie 6 miesięcy i pracy 24 godzinnej promieniowanie UV utrzymywało się na poziomie 115 % co skutkuje bardzo dobrą dezynfekcją wody na promiennikach , co też potwierdzały robione w odstępach paru dni przez pół roku wykonywanie badań bakteriologicznych.

 

 

 

 

 


PORÓWNANIE PROMIENNIKÓW AMALGAMATOWYCH TMA I ŚREDNIO-CIŚNIENIOWYCH
Porównanie odnosi się przy założeniu że oba sterylizatory posiadają identyczną moc promieniowania ultrafioletowego typ UV-C1 o mocy 1000 Wat.
DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW LISTA ZAINSTALOWANYCH LAMP FIRMY TMA

Wodociągi Wadowice
Wodociągi NYSA
BELWEDER – Warszawa
Hyatt Royal Regency Hotel *****- Warszawa
Hipermarket AUCHAN - Wrocław
BELL POLSKA - Chorzele
Centrum IVECO -pod Warszawą
Jednostka wojskowa na Helu
Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej - Jurata ,Hel
Rozlewnia Wody Mineralnej Białowieska w Białowieży
Rozlewnia Wody “ Sienkiewicz” w Strawczynie
Śląskie Centrum Serca w Chorzowie
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
Sanatorium ( Bałtyk ) - Świnoujście
Zachodnie Centrum Dystrybucji Wody Mineralnej – k. Zielonej Góry
PPH Farpol – Zakład Produkcyjny Wody Mineralnej w Chrapczewie
Hipermarkety Geant
GEANT- Stryków – magazyn centralny
Hipermarkety Tesco
SCANIA- centrala w Nadarzynie
Hipermarkety M1
Hotel Copernicus -basen – Kraków
SP nr 173 w Łodzi – basen
SP nr 19 w Łodzi – basen -V920
Majątek Lemany – Januszków 27
Zespół Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich – stacja dializ
Przychodnia Lekarska MEDYK NZOZ Ciechanowiec
WODOCIĄGI MIEJSKIE LUBLIN – dezynfekcja powietrza
Zakłady Balsers - Polkowice
Wodociąg w gminie Gorzkowice - V1150
Gminny Zakład Komunalny w Pawłowicach
Wytwórnia Wód Gazowanych -Boguchwała
Zakłady Farmaceutyczne Zako-Farm ul. Bodycha 51 , Warszawa
Wodociąg w Mszanie Dolnej na potoku Szklanówka
Wodociąg dla Zatora w Gminie Graboszyce – k. Krakowa
Le-Clerc – hipermarket - 7 sztuk
Zakład ZPP KEMOS w Suwałkach
Zakład ZPP KEMOS w Toruniu
Zakład ZPP KEMOS w Karczewie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tymbark - Podłopień
PHARMA-C-FOOD Niepołomice
SKANSKA-biurowiec Warszawa Zajączka 9
STOCZNIA PÓŁNOCNA SA. Gdańsk Prom B600/1
STOCZNIA PÓŁNOCNA SA. Gdańsk Prom B600/2
H. CEGIELSKI FABRYKA , Poznań – Wagony 305ad INTERCITY – 20 sztuk
SIARKOPOL Zakłady .Chemiczne – Tarnobrzeg
PERRY- rozlewnia wód -Morzeszczyn - V345
AVITA S.A. Brzesko ul.. Kopernika 18
Hotel MONOPOL (****) – Katowice
MASTER FOOD ( batony MARS) Poland – Kożuszki k/Sochaczewa
KRAJAN Browar -Nakło
OSM Czarnków -Czarnków
OSM Czarnków – zakład w Chodzieży
HOCHLAND- Węgrów
OVITA NUTRICIA – Kostrzyń
Zakł. Prod. NUTRICIA – Krotoszyn - V230
Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy ul. Wiejska 2. Polanica - V15
BAKOMA -Janików-Kozienice - V1150
SANPLAST-WYMYSŁOWICE-Strzelno - V30
CUSSONS POLSKA -V690
FONTANNA NA PLACU ORLĄT LWOWSKICH - Wrocław - V460
Basen -Świebodzice - 2 x V1380 , 2 x V460
Centrum handlowe MEDISON- FONTANNA-Gdańsk ul. Heweliusza – V 230
HERBAPOL-Pruszków , ul. Ołówkowa 54 -V30
Rozlewnia wód -MARINO -Wschowa .ul Nowopolna - 3 x V115
Zakłady Przetwórstwa Owocowego NIECHCICE sp. z o.o. - Niechcice
BIOMED- Kraków , ul.Sosnowa - 1 x V75
Zakład Przetwórstwa Mięsnego BB BUTCHER- Jaktorów ul. Skokowskiego
ESAROM INGREDIENS- Piaseczno, ul. Staroiwiczna
Motel DUET- Radzymin
BERICAP POLSKA Sp. Z o.o. -Nieporęt, Stanisławów 1
APTEKA NA REDZIE-SZCZECIN ul., KRAKOWSKA 67
POLFARMEX S.A. Kutno. ul.Józefów 9 -1x V75
NUTRICIA POLSKA ( BOBO FRUTY ), Opole, ul. Marka z Jemielnicy 1
DOS Sp. z o.o. ul. Kopernika 2, 84-360 Łeba -V 115
DOS Sp. z o.o. ul. Kębłowska 7, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
WINIARY-MIX , ul. Sobieskiego ,Gdańsk -V 115
WAFRO ul. Bielawskiego 11, 36-200 Brzozów
Zakłady Mięsne “HERMAN” Sp. z o.o. ul. Kielnarowa 440, 36-020 Tyczyn -V75
Fabryka Kosmetyków “VENITA” ul. Pojezierska 90, 91-341 Łódż
Browar “VIFLING” ul.Świerczewskiego 40, 59-230 Prochowice
Hotel “DELFIN” ul.Świerczewskiego 40, 59-230 Prochowice
FOLMAR -Zakłady Przetwórstwa Rybnego -Rusko, 76-150 Darłowo
WARWIN S.A -ul. K Pułaskiego 2,05-660 WARKA - 1 x V230
VOLKSWAGEN Sp. z o.o. Poznań -4xV115
KOSZALIN-Wodociągi Miejskie - V750
TELEFONIKA KABLE SA - 32-400 Myślenice ,ul.Hipolita Cegielskiego 1 - 1xV115, 1xV230
MONTEL Gdańsk, ul. Migowska 13 – V30
Hotel “KNIEJA” w Rajgrodzie
HERBAPOL-POZNAŃ – V230
ŚWITALA INTERNATIONAL – REDŁO – V230
DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE w Krościenku – V75
HOTEL SPA DR IRENA ERIS – OSTRÓDA – V230
PLIVA KRAKÓW - V115 316L
ZAKŁADY JBB ŁYSE - V1380
PORT MARYNARKI WOJENNEJ GDYNIA -OKSYWIE – V345
HOTEL FERRO-LUX W KORBIELOWIE - V75
POLSKIE CENTRUM WODY, JASŁO - 2 x V115
OŚRODEK DIALIZ W RADZYNIU PODLASKIM - V40
GEOTERMIA MARUSZA W GONIĄDZU - V115
PPHU HYDROTECH W GORZOWIE WLKP. - V115
FRIELDRICHS Sp. z o.o., SADKOWO - V115
LABOPOL , KRAKÓW  ul. Warchałowskiego 58a  - 2xV5
OŚRODEK DIALIZ W HRUBIESZOWIE - V40
EUROSERUM Sp. z o.o., WĘGRÓW - V230
“ZŁOTE TARASY” WARSZAWA - V230, V345
105.Ośrodek Dializ 49-301 Brzeg ul.Mossora 1 V40
OŚRODEK DIALIZ 43-450 USTROŃ, UL. SANATORYJNA 7 V40
Dworzec Gdański w Warszawie ul Słonimskiego 5 V230
INTER SILESIA MCBRIDE POLSKA SP. Z O.O. Strzelce Opolskie V2000
ELPLAST 44-337 JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. Kołłątaja 2A -V230
NOWAMYL S.A. 73-150 ŁOBEZ ul. Szosa Świdwińska 1 -V230
WILO POLSKA Al. Krakowska 38, Janki ,05-090 Raszyn 3 x AM2
GOSP. Rybackie ŁUPAWA UL. Staromiejska 42, 84-13 Lębork
ZOZ MSWiA ul. Północna 42 , 91-425 Łódż V120
BASENY KAPIELOWE ul. Gomułki 2A, 44-121 GLIWICE V1380
Stacja Uzdatniania Wody – ul. Składowa 4, 86-300 Grudziąc V460
Szpital Ul. Raciborska 27 40-074 Katowice 10 sztuk AM1,120,V40
Zespoł Szkół Ogólnokształcących ul. Czajkowskiego14 92-511 Łódź AM5
Basenu Kąpielowy, ul. Jodłowskiego 23, Żyrardów,
Nestle Polska S.A. ul. Łódzka 151-153 62-800 Kalisz V230
Ośrodek Wypoczynkowy AGH ul. Leśna 3 , 72-400 Kamień Pomorski
Kompleks basenowy Sulechów AM8,AM3, AM6, AM12
Suempol Spółka z o.o. Bielsk Podlaski AM2
Sanatorium uzdrowiskowe ‘Wiktor’ Żegiestów V120
Kryta pływalnia Olesno 2x AM10, AM3, AM5
Rozlewnia wód ‘Augustowianka’ V230
Gospodarstwo rybackie Ostróda AM1
Kompleks basenowy Suwałki 3x AM3, AM4, AM8, 2x AM12, AM10
Guardian Częstochowa 3x V80
Pływalnia Ostrzeszów 2x AM2, AM4
OSM Sokołów Podlaski AM3
Solar-Bin Tarnów AM2

 

 

 


 

 


Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej