Problem Ze Złożem Crystal Right 100 lub 200. Jak Zregenerować Przy Użyciu Węglanu Sodu Na2CO3

Dodano 23-12-2017 przez Jacek Gąsiorowski

Crystal Right medium w postaci zeolitów powoduje nam nie raz niespodzianki i podczas pracy następują przebicia tlenków żelaza, manganu lub spada nam drastycznie twardość wody. Co należy zrobić w takim przypadku?

Złoże należy bezwzględnie zregenerować sodą ASH. Jeżeli pierwsza regeneracja nie pomoże trzeba powtórzyć operacje regeneracji najlepiej sodę rozpuścić w temperaturze wody 40 st C i zaciągać ją bezpośrednio poprzez przewód ssący solankowy. 

  

Złoże Crystal RightTM oferuje sprawdzoną technologię do usuwania z wody jonów żelaza (Fe) i manganu (Mn) oraz redukcji twardości. Ważne jest dobranie właściwego typu i odpowiedniej ilości złoża.

Niektóre wody gruntowe zawierają w sobie znaczne ilości rozpuszczonych gazów lub żelaza w formie organicznej. Powodują one stopniową redukcję zdolności jonowymiennej (pojemności) złoża. Większość gazów usuwana jest ze złoża podczas standardowej regeneracji tj. przy użyciu Soli – NaCl. Jednak niektóre gazy (szczególnie CO2) nie są usuwane ze złoża i stopniowo z cyklu na cykl wolno zmniejszają jego zdolność jonowymienną.

Aby przywrócić złożu pełną zdolność jonowymienną należy usunąć zanieczyszczenia, które nie są usuwane przy standardowej regeneracji Solą – NaCl.

Pełna zdolność jonowymienna złoża może zostać przywrócona przez regenerację Węglanem Sodu – Na2CO3 zwanym popularnie Sodą Asz – tzw. regeneracja szokowa 

Po regeneracji złoża przez tzw. regenerację szokową, przy pomocy Sody Ash należy zregenerować złoże metodą standardową za pomocą Solanki – roztwór NaCl.

Jeżeli ma miejsce stopniowa redukcja zdolności jonowymiennej złoża zalecana jest okresowa regeneracja za pomocą Sody Ash jeszcze przed pojawieniem się widocznych objawów redukcji zdolności jonowymiennej – tzw. regeneracja prewencyjna.

 

PREWENCYJNA REGENERACJA SODĄ ASH

 

Regeneracja prewencyjna prowadzona jest roztworem Sody Asz o odpowiednim stężeniu (na każdy litr wody należy dodać 200 g Węglanu Sodu w formie stałej).

Użycie ciepłej wody oraz mieszanie ułatwia proces rozpuszczania się stałego Węglanu Sodu. Odpowiednia ilość tak sporządzonego roztworu dodawana jest do zbiornika solanki gdzie znajduje się już rozpuszczona sól i następnie uruchamia się ręcznie normalny proces regeneracji złoża, podczas którego mieszanina Solanki i roztworu Sody Asz zostanie zassana i przepuszczona przez złoża Crystal RightTM. Zaleca się wlewanie roztworu Sody Ash do zbiornika solanki przez studnię zaworu solankowego (od góry). Stosować 2 litry roztworu Sody Ash na 1 CF złoża (1 CF = 28,3 litra).

 

REGENERACJA SZOKOWA SODĄ ASH

 

Roztwór Sody Ash przygotowuje się tak samo jak do regeneracji prewencyjnej (patrz wyżej). Różnica polega na tym, że w przypadku regeneracji szokowej, roztwór Sody Ash nie jest mieszany z solanką, ale zasysany jest na złoże bezpośrednio ze zbiornika, w którym został sporządzony. Najprościej można to zrobić przez odłączenie wężyka solanki od zaworu solanki i zanurzenia go w roztworze Sody Ash.

 

  1. Pierwszym krokiem w regeneracji szokowej jest ręczne uruchomienie regeneracji i przeprowadzenie normalnego płukania wstecznego złoża.
  2. Następnie przy drugim etapie regeneracji tzw. „zasysania solanki” pozwolić na całkowite zassanie roztworu Sody Ash ze zbiornika roztworu, a następnie szybko podłączyć wężyk solanki ponownie do zaworu solanki co pozwoli na kontynuację regeneracji ale już roztworem soli – NaCl.

 

Wskazówka: Prawidłowość przebiegu regeneracji tzw. regenerację szokową obserwuje się za pomocą pomiaru pH wody odpływającej do studzienki ściekowej (pH wody przepływającej przez złoże podczas etapu „zasysania”). Uwalniający się gaz dwutlenku węgla – CO2 powoduje znaczny spadek pH wody płuczącej.

 

 

Roztwór Węglanu Sodu – Na2CO3 – Soda Ash:

200 gramów Na2CO3 – 1 litr wody

Dozowanie Roztworu Sody Ash:

2 litry roztworu - 1 CF złoża (1 CF = 28,3 litra) 

 

Uwaga: Zaleca się aby regeneracja prewencyjna lub szokowa robiona była przez przez przeszkolony personel (instalator lub dealer).

Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej