Złoża filtracyjne do stacji uzdatniania wody SUW dla wodociągów, małych przedsiębiorstw oraz użytkownika końcowego

Dodano 19-11-2017 przez Jacek Gąsiorowski

Filtracja na złożach przepływowych to fundament uzdatniania wody, wiec warto o nich coś więcej napisać. Nasza firma posiada wszystkie opisane poniżej złoża w ciągłej sprzedaży. Dobieramy i dostarczam wprost na stacje uzdatniania wody.

 


Media filtracyjne do uzdatniania wody.                                                               


Złoża filtracyjne różnią się od siebie charakterystyką pracy, sposobem regeneracji, sposobem wydobycia i przede wszystkim zastosowaniem. 

Nie ma złoża „na wszystko”, dlatego też dobór odpowiedniego media jest tak istotne przy technologii uzdatniania wody. Złe dobranie złoża wiąże się z przestojami w pracy linii produkcyjnych, a nawet ich uszkodzeniem. Konsekwencje to brak zdatnej wody do picia, strata czasu i pieniędzy.  

Złoża dzielą się na węgle aktywne, jonity, złoża katalityczne, sedymentacyjne, dolomitowe, multimedialne i złoża specjalistyczne tzw. selektywne. Podczas doboru odpowiedniego złoża, najlepiej skontaktować się ze specjalistą i nie robić tego na własną rękę. Przeszkolony personel z bogatym doświadczeniem pomoże dobrać odpowiednie złoże do Państwa potrzeb.  Kontakt biuro@wigo.pl 669 06 16 16

 

WĘGIEL AKTYWNY 

Węgle aktywne to lekkie złoża stosowane do usuwania organiki oraz utleniaczy stosowanych do dezynfekcji wody wodociągowej. Węgiel aktywny może służyć też jako absorber różnego rodzaju związków zapachowych, a także jako destruktor ozonu w technologii ozonowania. 

Warto wspomnieć o najwyższej jakości węgla aktywnego z łupin kokosowych czyli EUROCARB. Węgiel ten jest powszechnie stosowany w oczyszczalniach ścieków, wodociągach, liniach technologicznych oraz przez użytkowników prywatnych.  

EUROCARB to produkt przeznaczony do separacji chloru, związków chloropochodnych oraz oleistych rozpuszczonych w wodzie. Poprawia jej smak, zapach i klarowność. W swoim asortmencie posiadamy złoża węglowe: Organosorb, Organosorb kokosowy, Eurocarb kokosowy, RWAP kokosowy


ZŁOŻA JONITOWE

Jonity inaczej złoża jonowymienne działają na zasadzie procesu wymiany jonowej, czyli wymiany jonów między roztworem, a jonitem. Złoża te dzieli się na anionity, kationity oraz złoża mieszane. Anionity to złoża zdolne do wymiany anionów. Kationity oddziaływują na kationy rozpuszczone w wodzie. Jonity posiadają zdolność jonowymienną czyli ilość jonów, która może zostać wymieniona między roztworem, a złożem. Kationity stosowane są głównie do zmiękczenia wody, czyli pozbycia się wapnia Ca++ oraz magnezu Mg++. Jest to powszechnie stosowane złoże w domach jednorodzinnych, wszelkich produkcjach czy chociażby wodociągach. Niestety wymaga soli NaCl do regeneracji pojemności jonowymiennej.

 

Z kolei anionit służy głównie do demineralizacji wody w połączeniu kationitem. Różni się jednak tym, że wymaga kwasu solnego HCl w celu regeneracji pojemności jono-wymiennej. Anionit jest powszechnie stosowany na stacjach wody DEMI, lecz coraz częściej zamienia się go na systemy odwróconej osmozy ze względu na brak zanieczyszczeń po regeneracjach chemicznych.

Złoża mieszane są używane stosunkowo rzadko ze względu na to, że ich regeneracja wymaga rozdzielenia anionitów od kationitów. Specjalistyczne złoże głównie używane w niewielkich ilościach w laboratoriach, czyli tam gdzie zapotrzebowanie na wodę demi wynosi od 1 do 10 litrów na dobę. Coraz częściej stosowane po systemach odwróconej osmozy, w celu zredukowania przewodności wody do bliskiej 0,05 uS.

W swoim asortymencie posiadamy złoża jonitowe: Auchtel C220E Na silny kationit, Indion 225 NAF silny kationit, Dowex HCR S/S silny kationit, Indion NSSR złoże na azotany, Pure Resin PA202 złoże na azotany, Indion MB6SR mixed-bedi demineralizacja, Pure Resin PMB101-2 miexed-bedi złoże do demineralizacji, Lewatit S6368 A złoże do usuwania organicznych związków

 ZŁOŻA KATALITYCZNE ODŻELAZIAJĄCE 

Złoża katalityczne stosowane są w celu wspomagania redukcji żelaza, manganu i siarkowodoru z wód podziemnych. Złoże BIRM działa, jako aktywny materiał wspomagający proces utleniania np. żelaza, poprzez jego reakcje z tlenem i zmianę z drugiego na trzeci stopień utlenienia. W takiej postaci żelazo podlega sedymentacji i osiada na masie filtracyjnej.  

W celu zwiększenia wydajności złoża katalitycznego należy wprowadzić do wody tlen np. przez zwężkę Venturiego. BIRM nie wymaga regeneracji chemicznej, a jedynie okresowego płukania wstecznego.

Złoża katalityczne różnią się od siebie ciężarem nasypowym jak i charakterystyką pracy. BIRM zaczyna pracować kiedy pH jest powyżej 6,8, a PYROLOX pracuje już przy pH 6,5. 

W swoim asortymencie posiadamy złoża odżelaziające: Birm, Pyrolox Regular, Pyrolox Fine, M.DOX, Pyrolox Adventage, Katalox Light, Greensand Plus, MTM- Syntetyczny Greensand,


 

ZŁOŻA DO USUWANIA ZAWIESIN-SEDYMENTU

Sedymentacja jest jednym z podstawowych procesów wykorzystywanych w oczyszczaniu wody, w celu usunięcia cząstek stałych o gęstości większej niż gęstość wody. Klarowanie wody czyli usunięcia z cieczy niewielkich zanieczyszczeń mechanicznych, aby uczynić ją przezroczysta to proces powszechnie stosowany na oczyszczalniach ścieków, basenach, wodociągach i przy uzdatniania wody ze studni głębinowej. 
Złoża sedymentacyjne takie jak piasek kwarcowy, antracyt czy zeolit Turbidex, mają za zadanie oddzielenie cząstek stałych od czystej wody. Złoża różnią się od siebie wartością nasypową, powierzchnią filtracyjną, częstotliwością płukania wstecznego i co najważniejsze dokładnością filtracji. Powszechnie stosowany antracyt czy piasek kwarcowy klaruje wodę na poziomie 25 mikron. Złoże zeolitowe turbidex robi to na poziomie dotąd nieosiągalnych 3-5 mikron. Dodatkowo cechuje się absorpcją amoniaku. Zaszczepione złoża sedymentacyjne w pośrednim stopniu stają się katalizatorem dodatkowo redukując żelazo i mangan z wody. 
Złoża wymagają wyłącznie płukania wstecznego, w celu regeneracji powierzchni filtracyjnej zrzucając z siebie zmagazynowane zanieczyszczenia. Niedopłukane złoża cementuje, na trwałe zmniejszając powierzchnie filtracyjną. Dodatkowo zwiększa się ryzyko ścieżkowania złoża, czyli przepuszczania wody surowej, co powoduje brakiem filtracji czynnej. Bardzo ważny jest zatem dobór dysz filtracyjnych, aby uzyskać odpowiedni przepływ do płukania wstecznego.

W swoim asortymencie posiadamy złoża do usuwania zawiesiny: Turbidex złoże do klarowania 3~5 mikron, Filter AG filtracja na poziomie 25 mikron, Hydroantracyt, Antracyt, Złoża kwarcowe piaskowe, Żwir kwarcowy.


 

Dostarczamy również grzybki drenażowe do całej technologii filtracji.

 

ZŁOŻA SPECJALISTYCZNE DO KOREKTY pH

Dolomity to złoża korygujące pH wody poprzez jego powolne rozpuszczanie.

Dolomity takie jak Calcite czy Corosex to masa węglanu wapnia, która rozpuszczając się podnosi pH. Dolomity wymagają okresowego płukania wstecznego w celu zapobiegania sklejania się złoża i zmniejszenia jego przepustowości.

Calcite i Corosex różnią się od siebie szybkością rozpuszczania oraz wysokością podnoszenia pH wody.

Złoża te są zazwyczaj używane w technologii odkwaszania wody oraz jako ochrona antykorozyjna.

W swoim asortymencie posiadamy złoża do korekty pH: Corosex, Aquadol, Imerys-Calcite, Aqua JuraPerle

 


ZŁOŻA MIESZANE MULTIMEDIA

Złoża multimedialne takie jak Ecomix A lub C to mieszanka pięcio-składnikowa, cechująca się uniwersalności w procesie uzdatniania wody. Ecomix został zaprojektowany tak, aby usunąć większość zanieczyszczeń z wody w pojedynczym systemie filtracyjnym. Takie złoże najczęściej stosowane jest w domach jednorodzinnych przy uzdatnianiu wody ze studni głębinowej. Wielkim atutem złoża Ecomix jest jego funkcjonalność i oszczędność miejsca w domowej kotłowni czy garażu. Ecomix w pośrednim stopniu zastępuje złoże katalityczne, złoże jonowymienne, węgiel aktywny i złoże zeolitowe. 

Złoże potrafi usunąć z wody żelazo, mangan, związki organiczne, amoniak i dodatkowo zmiękczyć wodę, czyli wszystko co domowy użytkownik potrzebuje to bezpiecznego picia wody. Złoże składa się m.in. z jonitu, dlatego też wymaga regeneracji poprzez dostarczenie soli pastylkowej NaCl oraz tradycyjnego płukania wstecznego.  

Ecomix A różni się od wersji C jedynie charakterystyką pracy z naciskiem na zanieczyszczenia organiczne przy Ecomix C, lecz kosztem mniejszej zdolności odżelaziacza.

W swoim asortymencie posiadamy złoża mieszane do redukcji wielu związków: Ecomix seri A odżelazianie zmiękczanie korekta pH i C, Aqua multi i Multi Bio, Crystal Right CR100, 150, 200 odżelazianie zmiękczanie


 

ZŁOŻA SELEKTYWNE

Specjalistyczne złoża zostały zaprojektowane w celu eliminacji problemu, z którym nie radzą sobie powszechnie dostępne media filtracyjne. 

Do takich złóż należy międzyinnymi AQUA-AS czyli redukcja arsenu, czy KDF spieki miedzi i cynku redukujące chlor, metale ciężkie, bakterie, grzyby i glony. Indion NSSR jest złożem przeznaczonym do redukcji azotanów w wodzie.

WNIOSKI:

Wniosek jest jeden - każda woda jest inna i nie ma jednego złoża filtracyjnego pozwalającego uzdatnić każdą wodę. Dlatego też przy doborze systemu uzdatniania wody należy skontaktować się ze specjalistą, posiadając aktualne wyniki badań zakładu fizyczno - chemicznego wody. 

Dostarczamy złoża pakowane w worki, dostawy paletowe. Do dużych stacji uzdatniania wody istnieję możliwość dostaw cysternami z rozładunkiem wprost do filtrów. Zajmujemy się doborem złoża, drenażu grzybowego, dostawą oraz wymianą od ponad 25 lat. Ufając nam, ufacie jakości i profesjonalizmowi.

 

 

Dobór i sprzedaż paletowa dawid@wigo.pl 669 06 16 16

Dobór dla klienta detalicznego adrian@wigo.pl 535 202 101

Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej