Twarda woda w wodociągach publicznych. Jak rozwiązać problem z wodorowęglanem wapnia i magnezu, który tworzy twardy kamień w rurociągach i u klienta końcowego?

Dodano 19-02-2018 przez Jacek Gąsiorowski

Wytrącający się twardy kamień to prawdziwa plaga dla stacji uzdatniania wody oraz rurociągów tłocznych. Dotychczasowe metody walki z wodorowęglanem wapnia nie dawały pożądanych efektów. Nareszcie pojawiło się urządzenie, które sprawi, że całkowicie zapomnisz o problemie kamienia kotłowego!

Kłopoty jakie spotykamy na stacjach uzdatniania wody to przede wszystkim zarastające zasuwy, zawory(tłoki) kontroli procesu uzdatniania wody. Ponadto monolitowanie złóż filtracyjnych, zarastające rurociągi, czujniki itp. To tylko niektóre wymienione przyczyny twardej wody.

 

Postępująca degradacja poprzez wytrącający się kamień z twardej wody przysparza na instalacjach wielkośrednicowych jak i samych urządzeniach technologicznych wiele problemów natury technicznej oraz powoduje przestoje serwisowe.

 
Zanim woda zostanie wyprodukowana niejednokrotnie przechodzi poprzez rozbudowany suw składającą się z wielu procesów technologicznych przepływając na końcu poprzez filtry końcowe np. odżelaziacze. 

 

Jeżeli woda posiada niewielką twardość pokazują się problemy z eksploatacją - wszystko zależne jest od jej twardości. Jeżeli woda jest średnio twarda, to kwestia dłuższego czasu. Jeżeli jest twarda lub bardzo twarda, to proces zarastania następuje bardzo szybko. Przy zastosowanych dużych średnicach na rurociągach tłocznych pozornie tego nie widać ponieważ światło rurociągu musiało by być zamknięte na przepływie. Przy dużych instalacjach np. D500 ciężko jest zaobserwować spadki wydajności, można jedynie zobaczyć zwiększony pobór mocy na pompach, gdyż muszą one pokonać opory powstające na instalacjach tłocznych w skutek zarastania instalacji. 

Poniżej przedstawiamy zasuwy DN500, które zostały wręcz zbombardowane kamieniem, który odkleja się przy dużych przepływach i działa jak mikro ładunek. Nerki zasuwy wykonane ze stali 316L, na których też widać proces zarastania. Woda w tym przypadku miała 11 stopni niemieckich

Tabela poniższa pokazuje procentowy stosunek odkładania się kamienia w instalacjach. Proszę pamiętać, że kamień odkłada się także podczas różnicy ciśnień nie tylko temperatur.

 

 

 

DN

Przepływ m3/h przy prędkości wody 1.5 m/s

Łączna waga CaCo3 w wodzie o twardości 14 stopni niemieckich (kg)

Osad - kamień wodny - 5% całkowitej zawartości CaCo3

Całkowita masa CaCo3 w wodzie przez 24 godziny (kg)

Całkowita masa osadu CaCo3 na 24 godziny (kg)

Masa całkowita osadu - skały - CaCo3 na rok (kg)

Całkowita masa osadu - CaCo3 przez 20 lat (kg)

50

10,6

2,65

0,1325

63,6

3,18

1160,7

23214

65

17.91

4,4775

0,223875

107,46

5,373

1961,145

39222,9

80

27,13

6,7825

0,339125

162,78

8,139

2970,735

59414,7

100

42,39

10,5975

0,529875

254,34

12,717

4641,705

92834,1

125

66,23

16,5575

0,827875

397,38

19,869

7252,185

145043,7

150

95,38

23,845

1,19225

572,28

28,614

10444,11

208882,2

200

169,56

42,39

2,1195

1017,36

50,868

18566,82

371336,4

250

264,94

66,235

3,31175

1589,64

79,482

29010,93

580218,6

300

381,51

95,3775

4,768875

2289,06

114,453

41775,345

835506,9

400

678,24

169,56

8,478

4069,44

203,472

74267,28

1485345,6

500

1059,75

264,9375

13,246875

6358,5

317,925

116042,625

2320852,5

 

Urządzenia jak i rurociągi często są w fatalnym stanie poprzez ingerencje wodorowęglanu wapnia, który tworzy twardy kamień. Jesteśmy po wielu inspekcjach, gdzie mogliśmy zaobserwować na rozpiętych instalacjach niesamowite rzeczy, które są ukryte w zamkniętych rurociągach. Poniżej pokazujemy parę wybranych zdjęć z instalacji wody pitnej.

 

FILM - RURA POKRYTA KAMIENIEM I BIOFILMEM 
 

Jak rozwiązać problem twardej wody?

Problem twardej wody możemy rozwiązać instalując na rurociągu tłocznym lub ssawnym generator impulsowy marki Impuls Tech. 

Jeżeli w technologii uzdatniania wody chcemy chronić urządzenia, to generator impulsowy należy zainstalować na rurociągu tłocznym wprost ze studni(przy doborze musimy otrzymać badanie fizykochemiczne wody nieuzdatnionej).
Jeżeli chcemy ochronić instalację tłoczną na miasto montujemy następne urządzenie za zestawem pompowym na rurociągu tłocznym. Przy doborze(zapytaniu)potrzebujemy parametry długości instalacji wodnej(długość w km), średnicę rurociągu oraz z jakiego materiału jest wykonany, rozbiór szczytowy wody(największy rozbiór jest w godz. 6-9 i 18-21). 

 

Generator impulsowy instalujemy zawsze przed urządzeniami, które chcemy ochronić przed twardym osadem. W tym przypadku generator został zainstalowany do ochrony sieci tłocznej wodociągowej. 

Dobrze dobrany generator impulsowy będzie chroniło stację, wspomoże proces uzdatniania wody i sprawi, że zawory, głowice sterujące procesem będą funkcjonować długo i prawidłowo. Jeżeli w technologii uzdatniania wody zainstalowane są lampy UV do dezynfekcji wody, osłony kwarcowe zostaną zabezpieczone przed osadzającym się kamieniem. 

 

FILM - GENERATOR IMPULSOWY DO TWARDEJ WODY

 

Zazwyczaj woda po uzdatnieniu przez SUW trafia do zbiorników magazynujących. Tam oczekuje na rozbiór poprzez wielostopniowe zestawy pompowe sterowane z falowników. Finalnie trafia do sieci rurociągów tłocznych skierowanych wprost do konsumenta. Doświadczenia zdobyte na przestrzeni lat pozwalają nam na wyciągnięcie wniosków i stwierdzenie, że żadna ze stacji uzdatniania wody nie jest w stanie obniżyć twardości wody. Bywa, że w sytuacji, gdy woda jest ponad dopuszczalną normą, to stosuje się próbę jej podmieszania. Efekt dla klienta końcowego jest jednak niezmienny - twarda woda. 
 

Jeśli woda posiada dużą twardość, czy też mieści się w normie, to i tak wywrze negatywny wpływ na sieć transportową gdyż część wodorowęglanów wapnia i magnezu wytworzy strukturę nie do oderwania z instalacji wodnych. Jest to istotny problem dla MPWiK, które nieustannie wymieniają odcinki zarośniętych instalacji lub je czyszczą tzw. drapakami.
Oprócz zrozumiałych konsekwencji natury technicznej wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi z tytułu usunięcia usterek. Wodociągi zasilające miasta z dużych magistrali, rurociągów są zmuszone do stosowania chemii, aby zabezpieczyć instalacje przed osadem powstałym z kamienia. Z reguły do wody dodaje się tzw. polifosforany potocznie nazywane maskowaniem tlenków żelaza, manganu oraz twardości. 

 

Zamontowany za pompami na rurociągach tłocznych generator impulsowy w prosty sposób chroni instalacje do 100 km (przy dobrym doborze). Działanie impulsu elektromagnetycznego oddziałuje na wodorowęglany i powoli oczyszcza instalację ze starych narostów, twardego kamienia. Technologia odciąża pompy poprzez zmniejszenie oporów na oczyszczonej sieci. Wyczyszczone rurociągi przyczynią się do lepszej jakości wody dla klienta końcowego. Dodatkowo zapobiegamy rozwojowi bakteriologicznemu (tzw. tworzenie biofilmów), który powstaje w instalacjach gdy kamień jest osadzony. Oszczędzamy również na chemii, która używana jest na dużą skale do dezynfekcji wody. 


Jeżeli zdecydujesz o zabezpieczeniu rurociągów tłocznych to z pewnością ograniczysz występujące awarie na zarośniętych odcinkach, które wymagają z biegiem czasu wymiany. Tak zabezpieczona instalacja będzie służyć eksploratorom wiele lat bezawaryjnie, bez płukania rurociągów tłocznych.

 

Zastosowanie technologii impulsowej jest o tyle korzystne, że nie wiąże się z żadną zmianą technologiczną, a na domiar tego montaż jest bezinwazyjny w istniejącą instalacje. Urządzenia do impulsowego uzdatniania wody są ekologiczne i przy korzystaniu z nich nie używa się żadnej chemii. Jedynym kosztem jest energia elektryczna. Dla przykładu instalacja na rurociągu o średnicy 300 mm to koszt roczny niespełna 80zł przy pracy 24h. 

 

Przed taka decyzja należy dokładnie dobrać moc generatora i dostosować go do plikowych przepływów. Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów dobierze dla Ciebie odpowiednie urządzenie.

Odwiedź nas we Wrocławiu na ul. Nowowiejskiej 71/1A lub skontaktuj się z nami. 

e-mail:  jacek@wigo.pl   dawid@wigo.pl   adrian@wigo.pl

telefon: 601-724-015      669 061 616     535 202 101


Generator impulsowy zainstalowany na przepływie 270 m3/h na rurociągu 300 mm. Naszą technologią generatorów impulsowych przeciw osadom z twardego kamienia można zabezpieczyć:

 

 • Zabezpieczenie stacji uzdatniania wody, układy filtrów, zaworów, głowic sterujących 
 • Zabezpieczenie rurociągów tłoczących uzdatnioną wodę do konsumenta   
 • Układy wirówek taśmowych ochrona bębnów odsączających uwodniony osad.
 • Chłodnie kominowe wyparne
 • Systemy zraszaczy, zamgławiaczy 
 • Układy transportu twardej wody technologicznej i spożywczej 
 • Trasy rurociągów tłocznych czystej wody uzdatnionej twardej, brak osadów w rurociągach, oczyszczanie zarośniętych rurociągów 
 • Zabezpieczenie waterjet do cięcia woda 
 • Wspomaganie stacji uzdatniania wody, ochrona zaworów czujników tłoków itp
 • Zabezpieczenie dużych wymienników ciepła woda-woda, para- woda itp.
 • Technologie oczyszczania ścieków ochrona wirówek dekantacyjnych przy wyrzucie kondensu na skrubery i inne wychładzające technologie twardą wodą
 • Ochrona małych urządzeń gastronomicznych przed zarastaniem grzałek 
 • Cały zakres zabezpieczenia technologii basenowej duże oszczędności w zużyciu gazu, energii cieplnej oraz chemii.
 • Wymienniki JAD ochrona i czyszczenie ze starego kamienia technologia bezinwazyjna.
 • Wspomaganie procesów przygotowania paliw płynnych 
 • Zabezpieczenie pętli cyrkulacji wody w elektrociepłowniach
 • Zabezpieczenie wody w elektrociepłowniach do procesów wychładzania spalin kominowych w płuczkach i absorberach.
 • Wytwornice pary wymagające regularnego odmulania i odsalania 
 • Kotły warzelnie 
 • Urządzenia technologiczne wymagające schładzania wodą 

i wiele innych procesów tam gdzie technologia narażona jest na osad z twardej wody 

Te linki mogą Cię przenieść na generatory o danych średnicach:

Mieszkanie-Domki Jednorodzinne  od 1/2" do 3"
Deweloperzy Wspólnoty Mieszkaniowe Zakłady Przemysłowe od 2"-20"
Ciężki Przemysł o Dużych średnicach od 20" do 120"


Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej