Grzybki, dysze filtracyjne, kiedy należy wymienić w filtrach basenowych lub stacjach uzdatniania wody

Grzybki, dysze filtracyjne, kiedy należy wymienić w filtrach basenowych lub stacjach uzdatniania wody. Jeżeli masz problem z wyrzucaniem piasku do niecki basenowej lub do rurociągów tłocznych koniecznie przeczytaj.


Jeżeli czytasz to znaczy że borykasz się z piaskiem lub innym złożem w niecce basenowej lub w rurociągach. Poniżej opisujemy dlaczego należy wymienić dysze. Artykuł opisuje od momentu opróżnienia filtra ze starego piasku.


Ważne!

Jak masz już oczyszczony filtr ze starego złoża sprawdź szczeliny filtracyjne na grzybkach drenażowych, do tego celu użyj szczelinomierza.
Dopuszczalna wartość szczelin na grzybkach, dyszach filtracyjnych dla złóż basenowych to 0,4~0,5 mm. 

Jeżeli wartości powyższe nie mieszczą się w normie należy bezwzględnie wymienić grzybki filtracyjne.


Dysze pełnią funkcję blokady - przedostawania się złoża na stronę uzdatnionej wody.

Podczas normalnej pracy gdy na stronę tłoczną przedostaje się piasek wprost do niecki basenowej, może oznaczać popękane dysze, rurociąg wewnętrzny lub pękniętą dennicę. Z reguły w 90 % przypadków są to rozkalibrowane dysze filtracyjne( patrz zdjęcia )

 


Przy dobrze dobranym równomiernym złożu podtrzymującym(jest to złoże, które nie pracuje podczas płukania, przysypuje grzybki) dysze nie blokują się i rozpraszają wodę równomiernie po całej objętości filtra, co pozwala na idealne płukanie serwisowe i pracę filtra.
 
O dobór i ilość grzybków filtracyjnych zapytaj dostawcę złoża, który dobierze model grzybka, prędkość przepływu i strumień ukierunkowania przepływu wody dla danej technologii.

Bardzo ważne dysze mają swoje prędkości przepływu należy je dobrać za każdym razem do danego modelu filtra i przepływu na pompie uwzględniając straty na medium filtracyjnym.

Zdarzały się takie sytuacje, że klienci dobrali grzybki nie takie jak w oryginale co spowodowało np. o 30% zmniejszenie przepływu dla danego filtra. Niesie to za sobą wiele problemów np. ograniczenie dopłukiwania medium- złoża i wiele innych........


Jest to bardzo ważna rzecz przy filtracji wody basenowej jak i w innych filtrach pośpiesznych korzystających ze złóż sedymentacyjnych.
Często zdarza się na basenach, że do płukania filtrów załącza się dwie pompy obiegowe.
Dlaczego dochodzi do takich sytuacji?
Sprawa jest bardzo prosta, tak naprawdę nie widać przyczyn na zewnątrz filtrów, otóż w środku kiedy szczeliny są rozkalibrowane następuje większy przepływ i drobny piasek przedostaje się podczas przepływu przy normalnej pracy filtra do grubszego podziarna i zatyka szczeliny grzybków. 
W takich przypadkach, kiedy osoby obsługujące widzą że dopopłukanie filtrów jest niewystarczające załączają drugą pompę.
Zblokowane grzybki pokazano na zdjęciach powyżej.
Po rozkręceniu filtra i opróżnieniu ze starego złoża pokazała się przyczyna używania na basenie 2 pomp do dopłukiwania. Jeżeli w środku zblokowane są grzybki filtracyjne zbryloną masą przysparza to większe koszty eksploatacyjne.


Jedną z przyczyn powstawania zjawiska blokady koszy filtracyjnych jest źle dobrane złoże, chodzi głównie o powtarzalną taką samą masę złoża filtracyjnego. Zanim go wymienisz upewnij się że wielkości piasku są zgodne ze specyfikacją filtra (jest to bardzo ważna sprawa pomijana przez kierowników technicznych) 

To ma bardzo duże znaczenie jaki piasek lub złoże używasz!
Zachodzi pytanie piasek KWARCOWY, RZECZNY KOPANY czy TURBIDEX. Przy wymianie złóż w wielu przypadkach spotkaliśmy się z piaskiem rzecznym kopanym, no ale to jest temat na inny artykuł.

 

Najlepszym złożem na dzień dzisiejszy do filtracji pośpiesznej przy równomiernym przepływie jest złoże TURBIDEX.


Przytkane grzybki zwiększają koszty eksploatacji stacji uzdatniania wody:
Wydajność 2 pomp x ilość minut wyrzucanej wody do kanalizacji płukanie wsteczne - koszt WODA
Ilość wody wyrzucanej w której znajduje się ilość zużywanej energii cieplnej - koszt ENERGIA z MPEC, GAZ itp
Ilość chloru uprzednio za dozowanego do wody basenowej wyrzucanej do kanalizacji - koszt CHLOR lub inny UTLENIACZ
Ilość kwasu za dozowanego do regulacji pH wyrzucanej do kanalizacji - koszt KWAS
Ilość koagulanta wyrzucany razem z wodą do kanalizacji - koszt SIARCZAN GLINU
Oszczędności energii elektrycznej zasilającej pompy wody obiegowej - koszt ENERGIA

Jak zatem ustabilizować eksploatacje technologi filtracji basenowej?

Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej