Utrzymywanie Stałej Wilgotności

Nawilżanie dla zakładów przemysłowych
Nawilzanie 5 

Instalacje nawilżające dla zakładów przemysłowych  WG/NC/PRO

Wyposażone są w najbardziej zaawansowany system sterowania, sygnalizacji i komunikacji z operatorem. System przeznaczony jest głównie dla dużych zakładów, w których osiągnięcie oczekiwanej wilgotności powietrza wymaga zastosowania pomp o dużych wydajnościach
Wydajność systemu WG/NC/PRO
wynosi od  50 l/h wzwyż
Ilość stref regulacji: nieograniczona
Dostarczane przez nas instalacje są zawsze projektowane indywidualnie, co pozwala nam znaleźć najlepsze rozwiązanie problemów naszych klientów.
Zastosowanie:
Nawilżanie dla zakładów przemysłowych
  * przemysł tekstylny
  * przemysł elektroniczny
  * utrzymywanie wilgotności przy sprzedaży warzyw
  * przemysł fotograficzny
  * drukarnie
  * drzewny i meblarski stolarnie
  * parki magazynowe
  * producenci szyb okien
  * pieczarkarnie
  * ogrody publiczne szklarniowe
  * wszędzie tam gdzie zalecana jest przez producentów urządzeń odpowiednia wilgotność powietrza.
  
 

Nawilzanie 5

 

Nawilzanie 6
Nawilzanie 4
Nawilzanie 3
Nawilzanie 1
Nawilzanie 2

Technologia przygotowania wody dla procesu nawilżania

System Nawilzania  Wilgotnosci Powietrza

Poniżej można się zapoznać z technologią stosowaną przez firmę WIGO-GĄSIOROWSKI ®  do regulacji wilgotności powietrza.

zmiekczacz do pracy ciąglej twin

Opis technologii i zasada działania systemu uzdatnianie wody dla urządzeń wytwarzających wilgotność..

Pierwszym etapem jest dokładna filtracja i uzdatnienie wody. Ponieważ twarda, wodociągowa, woda powoduje szybkie zużycie dysz i pozostałych elementów instalacji w miejscu poboru wody instaluje się urzadzenie do jej zmiekczania. Jest to zmiękczacz do pracy ciągłej zapewniający cały czas uzdatnioną wodę. Pracuje w pełni automatycznie, przełączając się naprzemiennie między zbiornikami kiedy zachodzi potrzeba regeneracji. Materiałem eksploatacyjnym jest tabletkowana sól kuchenna. Urządzenie musi mieć zagwarantowany swobodny odpływ wody koniecznej od regeneracji złoża.

W zakładach gdzie wymagane jest czyste powietrze bez bakterii należy po stacji zmiękczania zainstalować system odwróconej osmozy oraz zabezpieczenie zbiornika wody uzdatnionej lampą UV.


Nowy obraz (12)Pompa wysokociśnieniowa. 
Jednostki zasilane wodą powyżej 100ppm TDS przy rozszczepianiu pyłu wodnego jeżeli nie są skonfigurowane powyższą stacją będą po opadzie pyłu wodnego pozostawiać biały nalot węglanu wapnia.  

Stacja pomp wyposażona w tłoczkowa pompę wysokiego ciśnienia pracuje z minimalnym poborem energii. Ciśnienie robocze wynosi 50 do 70 bar i jest stabilizowane w sposób elektroniczny. Na kolektorze głównym zamontowano czujnik ciśnienie, który steruje falownikiem (przekształtnikiem częstotliwości) tak aby utrzymywać stałe ciśnienie niezależnie od wielkości poboru wody dotyczy instalacji wielostrefowych. Ponieważ pompa w takim układzie pracuje z najniższa możliwą prędkością obrotowa uzyskano dodatkowo wielokrotne wydłużenie jej bezawaryjnej pracy. Zawór przelewowy zamontowany na kolektorze głównym pełni funkcje zabezpieczenia, a nie regulacji ciśnienia, jak to bywa w rozwiązaniach tradycyjnych. Stacja pomp może być wykonana w zależności od potrzeb jako jedno lub wielostrefowa. Wszystkie linie wysokiego ciśnienia (50 do 70 bar) zaopatrzone sa w zawory zwrotne, które powodują rozładowanie ciśnienia roboczego do poziomu ok. 1,5 bara gdy linia nie pracuje. Zapewnia to szczelność instalacji i uniemożliwia rozwój bakterii i grzybów, a równocześnie obniża ciśnienie do bezpiecznego poziomu. 

 


Nowy obraz (8)Sterowanie

Sterowanie w zależności od wymagań inwestora może być realizowane za pomocą bardzo dobrej klasy higrometru elektronicznego z cyfrowym wyświetlaczem aktualnej wilgotności względnej i z cyfrowym zadawaniem progów zał/wył. W wersji uproszczonej montowany jest higrometr włosowy służący do zadawania wilgotności, a w celu pomiaru wilgotności aktualnej inwestor musi posiadać swój własny sprzęt, urządzenie pomiarowe. W zależności od wilgotności w strefie pomiaru sterownik otwiera zawór wysokiego ciśnienia (50-70 bar) i blokuje zawór zwrotny (1,5 bara) aby umożliwić rozpylanie wody, a gdy poziom wilgotności zostaje osiągnięty zamyka zawór główny i otwiera zawór zwrotny. Linia pracuje naprzemiennie. Rozpylanie zostaje uruchomione gdy poziom wilgotności spada poniżej wartości zadanej, a zatrzymane gdy wilgotność przekracza nastawiona wartość. Wartość zadana ustawia sie za pomocą specjalnego pokrętła znajdującego sie na higrometrze.


Nowy obraz (9)
Higrometry 
wyposażone są w odczyt temperatury otoczenia.
  Sterownik kontroluje dopływ wody, czy woda dopływa pod wystarczającym ciśnieniem, oraz powoduje natychmiastowe zatrzymanie systemu w wypadku zwiększenia poboru wody, na przykład rozszczelnienia instalacji lub pęknięcia węża – proponowane jako dodatkowa opcja.
 
 

Rozpylanie poprzez dysze

Nawilżacze wyposażone są w dysze wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 316. Z dyszy o wielkości o,15 mm otrzymuje się krople o średnicy poniżej 10 μ Dysze WILPO zastępują tradycyjne dysze o wielkościach 1/8" oraz 12/24UNC i 10/24UNC. Unikalne rozwiązanie pozwala na wyjęcie wirnika i oczyszczenie dyszy, co przedłuża dwukrotnie jej żywotność i znacznie obniża koszty eksploatacji. 
W naszej ofercie znajdują się dysze o wielkości od 0,10 mm do 0,50 mm.

 

System Nawilzania  Dysze Wytwarzajace Wilgotnosc
Nowy obraz (11)
Nowy obraz (10)
 

Tagi