Pompy do zastosowań spożywczych i farmaceutycznych Serii F Good Food

Szczegółowe informacje na temat pomp serii F Good Food 

Wszystkie podane wcześniej instrukcje konserwacyjne i inne, do rozdziału 10 włącznie, stosują się do pomp Serii F Good Food. Dodatkowo należy wykonać poniższe czynności.
Dostęp do zaworów i gniazd uzyskuje się odłączając najpierw rurociąg roboczy i odkręcając górny i dolny uchwyt, który przechodzi przez poprzeczny pręt z góry i z dołu pompy. Wystarczy ująć uchwyt i obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do odkręcenia. Poluzowany rozgałęźnik można będzie wyjąć z jednej strony pompy.
Uwaga:

W pompach z przeponami o średnicy 14” konieczne może być zdjęcie nakrętki zaślepiającej i zaślepki na jednym końcu rozgałęźnika, aby umożliwić jego przejście pomiędzy komorami korpusu przy wyciąganiu.

Po wyjęciu rozgałęźnika z pompy wystarczy przekręcić pierścień gniazdowy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go odczepić - wraz z dwoma pierścieniami ‘O’ - z występów mocujących rozgałęźnika.

W warunkach lekkiego rozszerzenia kule można wyjąć przy użyciu tępego narzędzia.

W razie potrzeby należy założyć nowe kule i gniazda, a przy ponownym montażu należy postępować w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę, aby komory były czyste i aby nie było zatorów wewnątrz rozgałęźników pompy.

Pompa można ponownie zmontować przy użyciu elementów poziomej osi centralnej w sposób opisany dla pomp Serii F 710, rozdział 12.

W pompach Serii F Good Food stosuje się uszczelkę rozdzielacza z dzielonym łożyskiem z PTFE. Łożyska wykonane z PTFE, w kształcie „C”, można wyłuskać ze ścianki korpusu pompy przy pomocy wkrętaka lub podobnego narzędzia i bez trudu wymienić ręcznie.

Uwaga:

Dla ułatwienia dokręcania i odkręcania dużej nakrętki należy do gwintu pręta łączącego zastosować odpowiedni środek przeciw zatarciu do zastosowań przy środkach spożywczych (np. „Never Seez” firmy Bostik).

Pompa Flotronic reprezentuje zakres pomp wykonanych z Aluminium, Polipropylenu, PVC, PVDF oraz PTFE.

Pokazana pompa ma rozmiar 2” z gumowym obramieniem nitrylowym do zastosowań spożywczych.

WYMIARY DTR


Czyszczenie

Pompy FPL do zastosowań spożywczych i farmaceutycznych zostały skonstruowane tak, aby zmniejszyć przestrzenie, w których mogą zbierać się zanieczyszczenia, co z kolei prowadzi do problemów przy użytkowaniu.

Przestrzenie, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia, obejmują czoła łączące między przeponami a korpusem pompy oraz pomiędzy uszczelką rozdzielacza a tulejami (jeżeli zamontowane).

Przestrzenie te są łatwo dostępne dzięki jednej nakrętce i dogodnej dla użytkownika konstrukcji pompy.

Czyszczenie na miejscu (Cleaning In Place - CIP) można wykonywać w pompach FPL jeżeli firma FPL zostanie poinformowana o tym wymogu w momencie zamówienia i jeżeli użytkownik będzie montował prawidłowe przepony, gdy konieczna będzie ich wymiana. Przepony muszą posiadać tarcze podtrzymujące dla podparcia ich przy obciążeniach występujących podczas czyszczenia na miejscu (CIP).

Zdecydowanie zaleca się , aby podczas przeprowadzania czyszczenia CIP pompa była na chodzie, przy minimalnym ciśnieniu powietrza wynoszącym 2 bary. Ułatwi to czyszczenie przestrzeni wewnętrznych i przedłuży trwałość użytkową przepon.

Uwaga: gdy przepona ulegnie zniszczeniu lub zużyje się, na złączu systemu powietrznego pojawi się zanieczyszczenie produktem.

Większość użytkowników pomp do czynności CIP stosuje własne procedury.

Mogą one obejmować mycie substancją żrącą i antyseptyczną i końcowe przemycie gorącą lub zimną wodą.

Bardzo ważne! Mycie końcowe należy przeprowadzać wystarczająco długo, aby dokładnie wyczyścić i wysterylizować wszystkie przestrzenie wewnętrzne.

Jeżeli warunki robocze wymagają dokładniejszej procedury niż czyszczenie CIP, pompę należy rozmontować, części wymyć i wysterylizować ręcznie, a mycie końcowe przeprowadzić ponownie po montażu. Części można sterylizować w autoklawach przemysłowych.

Firma FPL nie podaje zaleceń odnośnie procedur czyszczenia na miejscu (CIP) ani sterylizacji.

Po końcowym myciu CIP na spodzie komór pompy pozostanie nieco płynu. Na życzenie dostępne są konstrukcje korpusu minimalizujące ilość tego płynu, nie są jednak dostarczane w standardzie. Płyn ten wejdzie w kontakt z pompowanym produktem, gdy system zacznie działać.

 

Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej