Instrukcja instalacji, konserwacji i obsługi pomp flotronic

POMPY WSZYSTKICH SERII ZESPÓŁ OCHRONY PRZED PĘKNIĘCIEM

INSTRUKCJA INSTALACJI, KONSERWACJI I OBSŁUGI

Poniższą instrukcję należy przeczytać w połączeniu z poszczególnymi instrukcjami dotyczącymi odnośnej serii pomp.
Niniejsza instrukcja stosuje się wyłącznie do montażu względem poziomej osi centralnej, jak następuje:


DOSTĘP DO PRZEPONY

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub serwisowych należy odizolować system powietrzny i złączki od linii roboczej.

Aby uzyskać dostęp do przepony i pośrednich komór zabezpieczających konieczne jest zdjęcie centralnego pręta łączącego, który utrzymuje 5-końcówkowy system powietrzny i kołpak powietrzny. Dokonuje się tego odkręcając 1” nakrętkę na końcu pręta łączącego oraz, jeżeli to konieczne, blokując obrót zaworu powietrza przez uchwycenie prostokątnego bloku, do którego jest przymocowany, w imadło o miękkich szczękach. 5-końcówkowego zaworu powietrznego nie można w żadnym wypadku wkręcać w imadło. Ostrożne wysunięcie pręta łączącego uwolni kołpak po stronie nakrętki. Podczas wyciągania pręta kołpak należy przytrzymanać i ostrożnie zdjąć, aby nie uszkodzić zespolonego pierścienia ‘O’. Wyjąć przepony odczepiając krawędzie palcami (nie ostro zakończonym narzędziem) i obrócić przepony względem siebie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zaostrzony identyfikator powinien wystarczyć do oderwania uszczelki jednej przepony, którą można zdjąć odkręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ostrożnie zdjąć zewnętrzny pierścień dystansowy i wyłuskać uszczelniający pierścień ‘O’ umieszczony w dużej podkładce z tyłu pierwszej przepony. Następnie chwycić dużą podkładkę i szarpnąć ją do przodu, aby odsłonić pierścień ‘O’. Ostrożnie zdjąć pierścień ‘O’ ponad gwintem. Następnie należy zdjąć podkładkę i odkręcić pierwszą przeponę.

Zdjąć cały zespół podwójnej przepony z przeciwnej strony, który będzie jeszcze przymocowany do rury tłoczyskowej przechodzącej przez korpus pompy. Zamocować rurę tłoczyskową w imadle o miękkich szczękach i odkręcić zespół, jak to opisano powyżej.

PONOWNY MONTAŻ

Przykręcić pierwszą przeponę zewnętrzną do rury tłoczyskowej, która wciąż pozostaje w imadle. Następnie wepchnąć podkładkę dystansową. Ułożyć zewnętrzny pierścień dystansowy nad zespołem, aby znalazł się w tylnym wybraniu pierwszej przepony. Dopilnować, aby uszczelka tego wybrania (zintegrowana z przeponą) weszła do wgłębienia istniejącego na pierścieniu. Przykręcić tylną przeponę upewniając się, że biała powierzchnia czołowa z PTFE znajduje się od środka.

W razie trudności podczas montażu przepony, należy ją zmiękczyć zanurzając w gorącej (lecz nie wrzącej) wodzie na kilka minut. W żadnym wypadku nie wolno zakładać przepony stroną z PTFE (białą) na zewnątrz. Należy upewnić się, że złącze czerpalne na pierścieniu dystansowym znajduje się we właściwej pozycji względem systemu alarmowego Flotronic Sentinel, lub przełącznika ciśnieniowego, jeżeli jest potrzebny/zamontowany przez użytkownika.

Wszystkie pompy z przeponami o średnicy 10”

Umieścić cały zespół podwójnej przepony w korpusie pompy a następnie w pełni rozłożyć odpowiedni przyrząd (część nr B000, B100 lub B100H, a B9000 dla pomp Chemflo) i objąć zespół zaciskając przyrząd na obramowaniu korpusu pompy (patrz rysunek). Umieścić środkowy słupek przyrządu w otworze rury tłoczyskowej, aby pokazał się za przeponą, a następnie skręcać przyrząd dopóki przepony nie zostaną przepchnięte (jako pierwsza przepona przeciwnej komory). Nie przepychać przepon dalej niż to konieczne, gdyż skróci to ich trwałość użytkową. Należy zwrócić uwagę, że w pompach Serii F ‘K’ Chemflo rama jest doczepiona w miejscu śrub ściskających obudowę.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE PRZYRZĄDU BARIEROWEGO

Dołączyć pierwszą przeponę po stronie przeciwnej, a za nią pierścień uszczelniający wewnętrznej podkładki dystansowej, zewnętrzną uszczelniającą podkładkę dystansową, pierścień uszczelniający, zewnętrzny pierścień dystansowy i na końcu przeponę wspomagającą (stroną z PTFE do środka). Dokręcić przepony ręcznie, aby uzyskać dobre uszczelnienie. Nie używać narzędzi o ostrych krawędziach. Przepon nie powinno się za mocno dokręcać. Wystarczy je dokręcić ręcznie, aby uzyskać właściwe uszczelnienie.

Pompy z przeponami o średnicach 12” i 14”

Umieścić cały podwójny zestaw w korpusie pompy a następnie ułożyć cały zespół, z przeponami pod spodem, na przyrządzie nr B0009A.

Zacisnąć pręty mocujące na szczelinie w korpusie tam, gdzie normalnie wchodzi rozgałęźnik. Przepony zostaną ściśnięte wystarczająco, aby można było teraz od góry dołączyć przepony strony przeciwnej.

Zakończyć całą procedurę dokręcania przepon po obu stronach, a następnie włóż rozgałęźniki i umieścić w obudowie pompy cały zespół obejmujący korpus, rozgałęźnik i przeponę.

WSKAZÓWKI

1. Zmontowany ponownie zespół rury tłoczyskowej z przeponą powinien być wypośrodkowany względem korpusu pompy.

2. Aby obrócić pierścienie oddzielające w celu wyrównania należy je odciągnąć od mokrej przepony, przenosząc siły tarcia z gumy na PTFE.

3. Aby zdjąć ostatnią przeponę z rury tłoczyskowej, należy owinąć taśmę długości 12” i szerokości 1” ze średniego płótna szmerglowego w połowie rury tłoczyskowej PTFE (aby uniknąć obszaru uszczelki rozdzielacza) zacierając ją o PTFE. Zacisnąć mocno klamrą zaciskową, opierając ząbki zacisku na powierzchi chronionej szmerglem. Zamocować w imadle tak, aby ząbki działały jak blokada i ograniczały niezbędny nacisk imadła.

Uwaga: Specjalny przyrząd konieczny jest jedynie ze względu na szczególny charakter pneumatycznej, dwuprzeponowej pompy chronionej przed wypływami środowiska. Normalnie dwu-przeponowe pompy Flotronic nie wymagają żadnego specjalnego oprzyrządowania do zamocowania przepony.

Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej