WG-Hydrogel H140FD Inhibitor do zamkniętych obiegów wody grzewczej i chłodniczej

WG-Hydrogel H140FD Inhibitor korozji dla wody ogrzewczej. Gotowa mieszanka do dozowania. Hydrogel H140FD jest płynnym produktem wieloskładnikowym. Środek stabilizujący i dyspergujący o znakomitych właściwościach przeciwkorozyjnych na powierzchniach metalicznych.

WG-Hydrogel H140-FD Gotowa mieszanka do dozowania
Właściwości:

 1. płynny inhibitor wieloskładnikowy
 2. znakomite właściwości antykorozyjne, stabilizujące i dyspergujące 
 3. stabilizuje twardość resztkową
 4. wzrost biologiczny nie jest wspomagany
 5. odporny na hydrolizę
 6. nie zawiera molibdenu, ani innych wątpliwych fizjologicznie składników
 7. niegrożny dla zdrowia w przypadku przedostania się wody z układu grzewczego do instalacji wody 
 8. delikatne usuwanie osadów
 9. stosuje się w instalacjach ogrzewania domowego i przemysłowego do 200 °C
 10. usuwa wolny tlen rozpuszczony w wodzie
 11. niegroźny dla zdrowia

Dane techniczne:
Wygląd                     Klarowna ciecz żółtawo-zielona
Rozpuszczalność          Mieszalna z wodą bez ograniczeń
Zastosowanie:
Ilość dozowana           ok 100 - 1000 ml/m3
Wprowadzanie            Ręcznie lub przy pomocy pompy dozującej
Łatwa kontrola
Wartość pH               8,5 – 9,5  w obecności: aluminium max 8,5
P2O5                       5,0 – 30,0 mg/l
SiO2                       20,0 – 60,0 mg/l
SO3                       10,0 – 30,0 mg/l


Opis preparatu:

Tworzy on homogenny film ochronny o grubości od 0,002 do 0,004 mm, który nie hamuje przepływu ciepła. Ponadto Hydrogel H140FD jest wysoce odporny na hydrolizę. Oznacza to, że nawet przy wysokich temperaturach ścian skuteczność środka zostaje zachowana. Właściwości stabilizujące twardość pozostają utrzymane nawet przy wartościach pH ponad 9,5. Dotyczy to również działania dyspergującego. Hydrogel H140FD podnosi wartość pH, związuje tlen, zespala twardość resztkową, neutralizuje uwalniające się kwasy węglowe, dysperguje zawiesiny koloidalne oraz chroni materiały metaliczne poprzez wytworzenie homogenicznego silnie zamkniętego filmu ochronnego o grubości zaledwie kilku μm. Hydrogel H140FD zawiera inhibitory spełniające normy UE. Sprawdza się on od ponad 30 lat, zarówno w dużych systemach ogrzewania przemysłowego oraz w instalacjach domowych.

Opis produktu

Tagi