WG Hydrogel H 200, 201, 202-AM jest płynnym inhibitorem najnowszej generacji korekcyjnym dla systemów wody grzewczej

Produkty te zapobiegają korozji poprzez usunięcie tlenu i dwutlenku węgla rozpuszczonych w wodzie grzewczej. Hydrogel-h 2200, 201, 202-AM podwyższa wartość pH i tworzy homegenną, magnetyczną warstwę ochronną, na wewnętrznych powierzchniach systemu wody grzewczej. 

 


 

Hydrogel-H 200 dla wody zmiękczonej 
Hydrogel-H 201 dla wody zmiękczonej plus korekta pH
Hydrogel-H 202 dla wody twardej

Opis :

Seria produktów Hydrogel-H 200 do 202AM jest płynnym produktem korekcyjnym dla systemów wody grzewczej. Produkty te zapobiegają korozji poprzez usunięcie tlenu i dwutlenku węgla rozpuszczonych w wodzie grzewczej. Grupa preparatów Hydrogel H seria 200, podwyższa wartość pH i tworzy homegenną, magnetyczną warstwę ochronną, na wewnętrznych powierzchniach systemu.

Zawarte w mieszaninie polymery zapobiegają wytrącaniu się resztek twardości i tworzą związki kompleksowe z rozpuszczonymi w wodzie metalami.  

Wymagania wstępne:

Hydrogel H 200-AM jest przeznaczony do systemów , zasilanych zmiękczoną wodą.
Hydrogel H 201-AM jest przeznaczony do systemów, w których w celu uzyskania optymalnych wyników należy podnieść wartość pH.
Hydrogel-h 202-AM jest dla systemów zasilanych wodą surową (niezmiękczoną).

Dozowanie :

Standartowo dozuje się od 200 do 400 ml/m³ Hydrogelu H200-AM i Hydrogelu H201-AM.

Na 1 °dH należy dozować około 10 ml/m³. Dla przykładu, jeżeli całkowita twardość wynosi 0,8 °dH, należy zadozować min. 80 ml/m³.

Dla określenia optymalnego dozowania, i jego kontroli należy mierzyć parametry wody grzewczej w trakcie procesu. Jako wytyczne wstepne należy sugerować się wymaganiami producenta kotła.

Właściwości:

Wygląd zewnętrzny: jasno brązowa ciecz

zapach: typowy dla amin

punkt zamarzania: -2°C

Mieszalność : z wodą mieszalny bez ograniczeń

Wartość pH: > 10

Warunki dozowania:

Wprowadzanie środka do obiegu odbywa się poprzez pompę dozującą , bezpośrednio do obiegu wody grzewczej. Dozowanie powinno odbywać się w miejscu dobrego przepływu wody, tak by osiągnąć możliwie najlepsze wymieszanie środka z wodą obiegową. Podczas dozowania należy mierzyć wartość pH, oraz zawartość tlenu. 

Opakawanie:

Seria produktów Hydrogel H 200 do 202 AM dostarczana jest w opakowaniach 25KG .
Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się ze środkami, znajdą Państwo w odpowiednich kartach charakterystyk.

Tagi