WG-Transofit –D8-s dla kotłów parowych do ok. 25 bar, oraz wytwornic pary bez kontaktu ze środkami spożywczymi

Produkt przystosowany dla wytwornic pary zasilanych wodą zmiękczoną.

 

WG-Transofit –D8-s  dla kotłów parowych do ok. 25 bar, oraz wytwornic pary bez kontaktu ze środkami spożywczymi 
   
 Właściwości: 
 stabilizuje twardość resztkową w wodzie zasilającej i wodzie kotła alkalizuje wodę zasilającą, alkalizuje i chroni system pary i skroplin, alkalizuje i chroni system wody zasilającej, związuje pozostałości tlenu w wodzie zasilającej, lotny, neutralizuje uwalniające się kwasy węglowe (również w obszarze pary i skroplin)
Woda do wytwornicy pary zasilająca kocioł musi odpowiadać warunkom, zaleceniom producenta wytwornicy pary, należy ją zmiękczyć lub zdemineralizować w zależności od materiału z jakiego jest wykonana wytwornica .

Dane techniczne: 
 
 Wygląd                    Klarowna, żółtawo-zielona ciecz
 Rozpuszczalność     Mieszalna z wodą bez ograniczeń
 Zastosowanie
 Proporcje mieszanki w zależności od wydajności pompy dozującej
 
 Stosowana ilość      ok 50 -30 g/m3. w zależności od jakości wody zasilającej
 
 Wprowadzanie         Automatycznie sterowana pompa dozująca
 
 Łatwa kontrola: 
 Wartość               pH-  10,5 – 12
 Wartość p            1  - 12
 Fosforan             (P2 O5)  5,0  – 20,0 mg/l
 Siarczan (IV)       (Na2SO3) 5,0  – 10,0 mg/l
 Jony amonowe    (NH4)  2,0  – 10,0 mg/l

 

Tagi