Obudowy Narurowe Wkłady Filtracyjne

Filtry Sedymentacyjne do Zanieczyszczeń Zgrubnych 
  
Obudowy na rurowe znalazły szerokie zastosowanie. W zależności od rodzaju wkładu filtrującego służą do usuwania zanieczyszczeń stałych.

Obudowy BB (o długości 10" i 20") mogą być wyposażone w głowicę o przyłączu 1" lub 1/2". Obudowa i głowica wykonane są z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym odpornego na działanie wielu związków chemicznych. Głowica może być wyposażona w specjalny zaworek służący do redukcji ciśnienia wewnątrz obudowy np. przed wymianą wkładu filtracyjnego.

 Podstawowa charakterystyka obudowy WG/BB:

TYP WGBB

10 BB-1"

10 BB-1,1/2"

20 BB-1"

20 BB-1,1/2"

Zakres przepływów [l/min]

3.8-151

3.8-210

3.8- 189

3.8-300

Max. ciśnienie [bar]

6.8

6.8

6.2

6.2

Dopuszczalna temp. [°C]

37.7

37.7

37.7

37.7

Wymiary [cm]

33.3 x 18.4

34.6 x 18.4

59.4x18.4

60.6 x 18.4

Średnice przyłączy [cal]

1"

1,1/2."

1"

1,1/2"


RFFE20-BB WKŁAD ODŻELAZIAJĄCY O PRZEPŁYWIE RADIALNYM

 Wkład zapewnia łatwe i skuteczne obniżenie zawartości żelaza w wodzie.

 • Poprawia smak wody poprzez usunięcie metalicznego posmaku towarzyszącego obecności żelaza.
 • Zapobiega powstawaniu pomarańczowo-brązowych plam często widocznych na zlewach, toaletach, wannach oraz innych urządzeniach sanitarnych.
 • Nie zawiera żadnych związków rozpuszczalnych w wodzie, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny przy odżelazianiu wody pitnej.
 • Obniża awaryjność rur i bojlerów.
 • Najlepsze rezultaty uzyskuje się po wstępnym usunięciu zawiesin i użyciu końcowego filtra węglowego.

  Przybliżone czasy pracy wkładu:

 

Zaw. Fe
 w wodzie
Całk. ilość
 użytej wody
 [litry]
946 l/d
 (4 osoby)
474 l/d
 (2 osoby)
283 l/d
 (1 osoba)
5 ppm 60560 64 dni 128 dni 256 dni
4 ppm 75700 80 dni 160 dni 320 dni
3 ppm 98410 104 dni 208 dni 416 dni
2 ppm 151 400 160 dni 320 d ni 640 dni
1 ppm 302 800 320 dni 640 d ni 1280 dni
0.5 ppm 605 600 640 dni 1280 dni nie badano

 

  Zalecane warunki pracy:  
pH >7.0
Krzem < 100 ppm
Mangan < 1 ppm
Żelazo < 3 ppm
Bakterie żelaziste Brak
Siarkowodór Brak

 

 Charakterystyka wkładu:  
  Max. przepływ 23 l/min
  Max. ciśnienie 6.2 bara
  Max. temperaturs 37.8°C
  Wym. obudowy BB 20 
  przyłącze 1"
59.4 x 18.4 cm
  Wym. obudowy BB 20
  przyłącze 1/2"
60.6 x 18.4 cm<
  średni czas pracy wkładu
  (4-osobowa rodzina)
3-6 miesięcy

 

 UWAGA: Stosując wkład RFFE20-BB zaleca się:

 • wstępne odfiltrowanie zawiesiny,
 • zainstalowanie regulatora ciśnienia, gdy ciśnienie może przekroczyć 6.2 bara, nastawiając go na 5.2 bara. zastosowanie chlorowania gdy woda zawiera bakterie żelaziste, ochronę systemu przed mrozem,
 • przepłukanie nowego wkładu dostateczną ilością wody, przed włączeniem go do eksploatacji.
 • wkład zalecany do usuwania żelaza, gdy zawartość żelaza w wodzie nie przekracza 3 ppm.

 
Fałdowane wkłady poliestrowe serii - R

 Wkłady z serii - R są zbudowane z wytrzymałego, nietkanego materiału poliestrowego, który pozwala na wielokrotne ich użycie. Standardowa 9 3/4" długość ( 248 mm ) posiada powyżej 0,4 m2 materiału medium, podczas gdy wersja BB o dużej średnicy posiada więcej niż 1,6 m2. Materiał filtracyjny został pofałdowany tak, by maksymalizować jego zdolności do zatrzymania zanieczyszczeń i wydłużyć okres pomiędzy wymianami. Odporność chemiczna i bakteryjna medium czyni te wkłady odpowiednimi do większości zastosowań filtracyjnych wody studziennej i lekko przemysłowej.
 
  Konstrukcja:
 Medium z materiału poliestrowego, nietkanego. Końcówki z Vinyl Plastisol; Rdzeń polipropylenowy.
 
  Zakres temperatur:  4.4 °C do 52 °C
 
  Maksymalna prędkość przepływu:
 R30-478 19 l/min
 R30 45 l/min
 R50 45 l/min
 R30-BB 95 l/min
 R50-BB  95 l/min
 
  Wymiary:
 R30-478 67 x 124 mm
 R30/R50 67 x 248 mm
 R30-BB/R50-BB 114x248 mm
 
  Klasyfikacja mikronowa:  Nominalnie 30, 50
 
  Uwaga:
 Nie zaleca się ponownego używania wkładu w zastosowaniach do wody pitnej.


 
  Fałdowane wkłady polipropylenowe serii - PP
 Wkłady serii - PP są przeznaczone do średnio - dokładnych, domowych, handlowych i przemysłowych zastosowań filtracyjnych. Zbudowane z odpornego, polipropylenowego medium mogą być używane w większości kwasów, zasad, roztworów galwanizerskich i roztworów solnych. Standardowy 9 3/4" wkład ma 0,4 m2 powierzchni filtracyjnej, a wersja BB o dużej średnicy - 1,6 m2. Końcówki wkładu zostały zanurzone w winylu, tworząc szczelną, zespoloną jedność, wykluczającą możliwość obejść. Wysoka porowatość medium pozwala na wysokie przepływy, duża pojemność zatrzymywania zanieczyszczeń i niskie spadki ciśnienia.
 
  Konstrukcja:
 Medium polipropylenowe, nietkane Końcówki z Vinyl Plastisol Rdzeń polipropylenowy Polietylenowa osłona zewnętrzna (tylko PP-30 )
 
  Zakres temperatur:  4.4 °c do 63 °c
 
  Maksymalne prędkości przepływu:
 pp-30 45 l/min
 pp-30 67 x 248 mm
 
  Wymiary:  PP30-BB 95 l/min
 PP30-BB 114x248 mm
 
  Klasyfikacja mikronowa:  30
 
  Ostrzeżenie:
 W zastosowaniach do wody pitnej, nie używać systemu bez odpowiedniej dezynfekcji, jeśli woda zawiera bakterie lub jej jakość jest nieznana.


Wkłady z włókna polipropylenowego
 
Seria P:
Wkłady serii P są wykonane w 100% z czystego włókna polipropylenowego. Włókna zostały ostrożnie razem uprzedzone, tak by utworzyć rozkład gęstości od powierzchni zewnętrznej do wewnętrznej. Wytrzymałość bezrdzeniowych wkładów została osiągnięta poprzez spieczenie wielu włókien w stałą formę. Chociaż wkłady te zostały zaprojektowane dla czystości, korozyjnej i chemicznej odporności, w rozmiarach do zastosowania do większości płynów przemysłowych i handlowych, to jednak ciągle są ekonomicznie do zastosowań domowych.
 
  Budowa:  Włókna polipropylenowe
 
  Zakres temperatury:  4.4 °C do 63 °C
 
  Maksymalne przepływy:
 P5-20 38-76 l/min
 
  Wymiary:
 P5-20 1 x 251 mm
 61 x 508 mm
 
  Klasa:  P5-20 nominal 5-25 mikronów
 
  Ostrzeżenie:
 W zastosowaniach do wody pitnej, nie używać do wody, która jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub jej skład jest nieznany, bez dokładnej dezynfekcji przed lub po jednostce.
 
  Uwaga:
 W zastosowaniach do filtrowania wody, obudowa wkładu musi być chroniona przed mrozem. Niedopilnowanie tego może spowodować popękanie obudowy i przecieki wody.


  Spadki ciśnień dla wkładów WG/BB:

 
  Opis wkładów R50 i R30 - BB
 Harmonijkowy, wykonany z poliestru, wielokrotnego użytku, do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych.
 R50 - 50 mikronów
 R30 - 30 mikronów
 
  Opis wkładu CP 5 BB
 Harmonijkowy, wykonany z celulozy impregnowanej poliestrem, do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych
 CP5 - 5 mikronów
 
  Opis wkładów WP
 Włóknina polipropylenowa do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych
 WP O.5-0.5 mikrona
 WP 1 - 1 mikrona
 WP 5 - 5 mikronów
 WP 10- 10 mikronów
 WP 50-50 mikronów
 WP 100 - 100 mikronów
 
  Opis wkładów GAC 10 i GAC 20 - BB
 Wkład z węgla granulowanego z przedfiltrem 20 mikronowym. Usuwa z wody: chlor, smak, zapach, związki organiczne.
 
  Opis wkładu RFFE 20 - BB
 Wkład odżelaziający o przepływie radialnym. Maksymalne ciśnienie robocze dla tego wkładu wynosi 6.2 bara. Zalecany przy zawartości żelaza w wodzie nie większej niż 3 ppm. Przyłącze 1". Maksymalna temperatura wody 37.7°C. średnia żywotność wkładu dla 4 osobowej rodziny wynosi od 3 do 9 miesięcy w zależności od jakości wody.
 
  Opis wkładu CBCX - BB
 Wkład węglowy zaprojektowany do długotrwałej filtracji wody. Usuwa z wody: chlor, smak, zapach, związki organiczne oraz zawiesiny powyżej 10 mikronów. Spadek ciśnienia wynosi 0.28 bara przy przepływie 26.5 l/min.
 
 

 

Przepływ [l/min] Spadek ciśnienia [bar]
39 76 114 190 228 266
R30-BB Przyłącze 1" 0.06 0.12 0.24 0.67 0.97 -
R30-BB Przyłącze 1 1/2" 0.06 0.06 0.12 0.42 0.60 0.79
R50-BB Przyłącze 1" 0.06 OJ2 0.24 0.91 - -
R50-BB Przyłącze 1 1/2" 0.06 0.06 0.12 0.42 0.60 0.79

 

Przepływ [l/min] Spadek ciśnienia [bar]
39 76 114 190 228 266
Przyłącze 1" 0.06 0.18 0.30 0.79 - -
Przyłącze 1 1/2"  0.06 0.12 0.18 0.42 0.85 -

 

  TYP WP 0.5 WP 1 WP 5 WP 10 WP 50  WP100
Zalecany przepływ l/min 38 57 76 76 95 114
Spadek ciśn. [bar] 0.3 0.24 0.18 0.06 0.12 0.18

 

GAC 10 - BB
 Przepływ l/min
Spadek ciśnienia
 [bar]
GAC 10 - BB
 Przepływ l/min
Spadek ciśnienia
 [bar]
7.6 19 38 7.6 19 38
Przyłącze 1" 0.30 0.79 1.58  Przyłącze 1"  0.41 1.37 3.01
Przyłącze 1 1/2" 0.30 0.79 1.58 Przyłącze 1 1/2" 0.41 1.37 3.01

 
  W ciągłej sprzedaży oferujemy:

 • systemy zmiękczające,
 • filtry odżelaziające,
 • filtry węglowe,
 • filtry sedymentowe,
 • filtry RO,
 • lampy UV
 • ozonowanie 

Tagi