Zaprawy Eurokalmatron WG wodoodporne, mrozoodporne naprawcze oraz na pierwszy montaż, wzmacniające technologia uszczelnień napraw betonu i cegły

Poznaj nowe metody naprawcze betonów, żelbetu i cegły.
Oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy mają problemy z nowymi betonami jak i z naprawą struktury starych betonów, żelbetów  z zawilgoceniem, hydroizolacją, erozją i korozją. Zaprawę można stosować w miejscach gdzie występują wysokie wody gruntowe, poprzez zastosowanie Eurokalmatronu uzyskujemy wzmocnione podpory i fundamenty które zawsze będą suche i nie będą przenosiły kapilarnie wody ponieważ materiał jest wodoodporny.


Eurokalmatron A-WG

 • domieszka polepszająca właściwości betonów i zapraw murarskich
 • wzmacnia wytrzymałość betonu na ściskanie,
 • zwiększa wodoszczelność, 
 • zwiększa odporność na korozję,
 • zmniejsza skurcz betonu

Jeden produkt a tak szerokie zastosowanie prosty, niedrogi i łatwy w użyciu:

 • hydroizolacje żelbetowych filarów i ścian zapór wodnych
 • produkcji prefabrykatów  
 • naprawy i wymiana istniejących izolacji budynku wszystkie prace można wykonać od strony wewnętrznej budynku  
 • hydroizolacji piwnic w budynkach w złym stanie technicznym, mocno zawilgoconych
 • wykonywania konstrukcji wodoszczelnych i mrozoodpornych  
 • kompleksowa izolacja ścian tuneli autostradowych, tramwajowych, metro  
 • kompleksowa izolacja ścian mostów
 • zabezpieczania zbrojenia w konstrukcji przed korozją
 • izolacje betonowych zbiorników w przepompowniach ścieków komunalnych
 • izolacja płyt fundamentowych ścian oporowych
 • izolacja wewnętrznych komór żelbetowych w oczyszczalniach ścieków
 • wykonywania konstrukcji narażonych na działanie środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
 • zbiorniki wody pitnej dla MPWiK izolacja fundamentów
 • izolacja zbiorników przeciw pożarowych retencyjnych
 • kompleksowa hydroizolacja i zabezpieczenie przeciwchemiczne obiektu oczyszczalni ścieków
 • kompleksowa izolacja fundamentów wodoszczelność od gruntu 100%
 • izolacje budynków mieszkalnych
 • izolacje niebezpiecznych składowisk związków chemicznych, zabezpieczenie przed dostaniem się do wód gruntowych
 • uszczelnienie stropodachów budynki,
 • uszczelnianie garaży w centrach handlowych poniżej wód gruntowych
 • izolacja kanałów technicznych spławnych na wodociągach
 • płyty denne pod baseny plus izolacje bocznych ścian, zastosowanie tylko jednego materiału daje 100% wodoodporności 

Właściwości i zastosowanie zapraw WG-EUROKALMATRON®

OPIS PRODUKTU
WG-EUROKALMATRON jest to materiał cementowy o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych(np. stara cegła)
 
Działanie 
WG-EUROKALMATRONU sprowadza się ono do prostej zmiany kolejności faz reakcji zachodzących w cemencie: 

 • przeniknięcie w struktury starego betonu, 
 • rozpuszczenie nieskrystalizowanych struktur,
 • zagęszczenie betonu oraz związanie wcześniej rozpuszczonych struktur.

W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne, nowe elementy, które wypełniają kapilary, pory i mikroszczeliny wypierając przy tym wolne wapnie i wodę. Sztucznie pomniejszona średnica porów jest niewiele większa od średnicy cząsteczek wody i tworzy molekularne sito, które jest nieprzepuszczalne dla dużych cząsteczek takich jak kwasy organiczne, alkaloidy i tłuszcze.
Zmniejszając średnicę porów zwiększa się ciśnienie płynów i gazów wewnątrz porów co chroni przed dalszym wnikaniem gazów, wody i elektrolitów.
 
ZASTOSOWANIE
Mineralne zaprawy renowacyjno-naprawcze WG-EUROKALMATRON® dzięki swoim unikalnym właściwościom, mają bardzo szerokie zastosowanie zarówno w nowobudowanych jak i funkcjonujących obiektach budowlanych. Sprawdzają się znakomicie przy pracach naprawczych skorodowanych betonów (np. zbiorniki żelbetowe, betonowe) bez względu na rodzaj środowiska w jakim funkcjonują. Stosowany jest jako warstwa ochronna, dodatek do mieszanek betonowych lub jako zaprawa ochronno-naprawcza (zależy od rodzaju komponentu)
 
ZALETY
Produkt rozrabia się z wodą i jest gotowy do użycia:

 • zawsze nakładamy materiał na zawilgocone powierzchnie konstrukcji (intensywne namoczenie powierzchni przed aplikacją zaprawy)
 • duża przyczepność do podłoża bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie wysoka wodoodporność
 • duża odporność na działanie substancji agresywnych
 • działa ochronnie na konstrukcje stalowe i zbrojenie betonu
 • odporny na duże zmiany temperatur
 • zdolność naprawiania, regeneracji i zatrzymania procesu korozji
 • w starych strukturach konstrukcji betonowych i ceglanych wnikając w nie do głębokości występowania w niech wilgoci (penetracja w głąb konstrukcji do 15 cm z tendencją do rozszerzania procesu)
 • odtwarza właściwości wytrzymałościowe betonu
 • uszlachetnia beton zwiększając jego odporność na pęknięcia
 • dobrana do warunków grubość warstwy zaprawy użyta na starym lub nowym betonie czyni beton do 100% odporniejszym na działanie wody, wody morskiej, olejów, kwasów i innych substancji chemicznych.

 
Jest idealna do napraw starej, skorodowanej struktury betonowej nie ma konieczności stosowania inhibitorów korozji dobrze chroni przed karbonatyzacją umożliwiają aplikację do 7 cm w jednej warstwie zastosowanie technologii opartej na zaprawach Eurokalmatron WG to prostota technologii oraz znaczne skrócenie czasu prowadzonych prac w stosunku do dotychczas stosowanych.
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Podłoże powinno być oczyszczone z poprzednio nałożonych powłok ochronnych, tynkarskich, polimerowych . Wszystkie luźne części powinny być odkute, a podłoże oczyszczone hydrodynamicznie lub poprzez piaskowanie. Jeżeli występują widoczne pręty zbrojeniowe, należy je oczyścić. Następnie za pomocą myjki ciśnieniowej umyć wodą pod ciśnieniem i domoczyć całą powierzchnię roboczą oraz rozkute otwory i pęknięcia.
 
INIEKCJE
Iniekcję wykonuje się grawitacyjną wiercąc otwory w odległości co 10 cm do 15 cm od siebie na głębokość 0,7 grubości muru.
 
WYPEŁNIENIA UBYTKÓW W KONSTRUKCJI
Wypełnienia ubytków powierzchni roboczej wykonujemy przy pomocy tylko zaprawy Eurokalmatron A-WG  gdy korozja nie jest zbyt duża i nie ma wewnątrz zbrojenia. Gdy występuje duża korozja  lub zbrojenie przed tynkowaniem zaprawą Eurokalmatron A-WG należy nałożyć zaprawę Eurokalmatron B-WG (koncentrat)
 
 
UKŁADANIE ZAPRAWY WG- EUROKALMATRON
Stosowanie technologii Eurokalmatron WG do renowacji, regeneracji, zabezpieczenia przed przenikaniem wody gruntowej, wilgoci, związków chemicznych, osuszania zdegradowanych ścian, stropów, posadzek itp. we wszelkiego rodzaju budynkach, budowlach, kanałach, studzienkach, komorach, zbiornikach itd. polega na aplikacji środka na powierzchnię roboczą dwoma metodami:

 • na mocno zdegradowane ściany przez wilgoć, których stopień zawilgocenia jest widoczny gołym okiem , można zaaplikować Eurokalmatronu B-WG (koncentrat)  na mokro czasami przy dużym nawilgoceniu na sucho) pistoletem lub ręcznie wg. oceny fachowca wykonującego usługę.

 • dla murów poniżej gruntu dodatkowo lepiej jest wykonać (iniekcję) odwierty min. śr. 14 mm do głębokości ok. 0,7 grubości muru . Preparat nanosi się na uprzednio przygotowaną powierzchnię tj. po odbiciu starych tynków , tych części powierzchni, które były zabezpieczane innymi preparatami czy polimerami i wolnych nie przylegających frakcji starych tynków . Następnie należy otynkować całą powierzchnię zaprawą Eurokalmatron A.

   
 • przy pojawiającym się zagrzybieniu, optycznie suchych ścianach, należy wykonać odwierty kontrolne w celu ustalenia głębokości wilgoci . Po wykonaniu otworów oraz odbiciu tynków należy zmoczyć powierzchnię muru oraz otworów (wlać wodę) celem uzyskania wilgoci w całym przekroju muru. WG-Eurokalmatron B nanosić j/w na mokro, zarówno na powierzchni ścian jak i do otworów. Tynkować powierzchnię j/w.

  
Standardowo Eurokalmatron A-WG rozrabia się dodając 3,5 litrów wody do 25 kg zaprawy . Jeżeli zajdzie taka potrzeba to w trakcie mieszania można dolewać wodę systematycznie kontrolując jakość zaprawy. Mieszać należy od 6 do 8 min. Po zakończeniu mieszania nie można już dolać ani kropli wody!!!!!!! . Gdy zgęstnieje należy przywracać jej początkową konsystencję tylko przy pomocy mieszania . Zawsze należy przygotowywać tyle zaprawy ile zużyjemy. Zaprawę WG-Eurokalmatron A należy zacierać (nie skrapiając powierzchni otynkowanej wodą) packą metalową, jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię szklistą lub styropianową, drewnianą, jeżeli zacieramy na ostro. Pracę tynkowania należy tak ustawić, aby nie zostawić nie zatartej zaprawy na ścianie na następny dzień, bo będzie już zbyt twarda.
 
PIELĘGNACJA
Jak dla zapraw cementowych. W pierwszych godzinach po aplikacji chronić miejsca naprawione przed deszczem, mrozem i zbytnim nasłonecznieniem. Nie stosować w temperaturze poniżej -5 °C oraz powyżej +30 °C.
 
OCHRONA ANTYKOROZYJNA ZBROJENIA BETONU
W przypadku EUROKALMATRONU WG nie ma konieczności stosowania inhibitorów korozji. Zbrojenie odkryte należy po odbiciu luźnych, odspojonych oraz głuchych elementów betonu dokładnie umyć myjką pod ciśnieniem i mocno namoczyć. Następnie należy otynkować zaprawą WG-Eurokalmatron. Zbrojenie znajdujące się wewnątrz betonu zabezpiecza się dzięki penetracji opisanej powyżej. Zbrojenie znajdujące się wewnątrz betonu zabezpiecza się mocno, następnie pokrywając Eurokalmatronem B-WG i tynkując zaprawą Eurokalmatron A-WG. Można stosować iniekcję.
 
ZUŻYCIE
Ok. 1,6 kg/m2 materiału Eurokalmatron A-WG na każdy 1mm grubości warstwy.
OPAKOWANIE
Eurokalmatron A-WG (zaprawa) – worki 25 kg w kolorze szarym
Eurokalmatron B-WG (koncentrat) – wiaderka 15 kg w kolorze szarym
 
MAGAZYNOWANIE
12 miesięcy w suchym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach.
 
BHP
EUROKALMATRON WG jest nietoksyczny, ale ma właściwości ścierne. Podczas mieszania i aplikacji używać gumowych rękawic. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłukiwać obfitą ilością czystej wody, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
GWARANCJE
Gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tej informacji, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.
  
Dostawca:
WIGO GĄSIOROWSKI
NOWOWIEJSKA 71/1A
50-340 WROCŁAW
Tel. +4871/322 13 13
Fax. +4871/322 15 15

Tagi